Pripojenie USB / LAN tlačiarne

<< Kliknite pre zobrazenie obsahu >>

Pripojenie USB / LAN tlačiarne

Navigácia:  Príprava pokladnice > Pripojenie periférií >

Dotyková pokladnica podporuje pripojenie až 3 tlačiarní, z ktorých 1 tlačiareň môže byť pripojená priamo k pokladnici prostredníctvom ľubovoľného portu USB. V stravovacích prevádzkach sa zvyčajne používa 1 tlačiareň na tlač pokladničných blokov a jedna tlačiareň na tlač objednávok (poukážok).

Vo väčšine prípadov sa tlačiareň objednávok pripája k dotykovej pokladnici prostredníctvom vlastnej siete zákazníka. Tj. tlačiareň je pripojená sieťovým káblom k aktívnemu prvku (routeru), ktorý zároveň poskytuje napr. bezdrôtové Wifi pokrytie. K tejto Wifi sieti musí byť pripojená aj dotyková pokladňa. Wifi tlačiarne sa neodporúčajú z dôvodu nespoľahlivej prevádzky v dôsledku častej nestability a nízkej kvality bezdrôtového pripojenia.

LAN tlačiareň na tlač objednávok vždy pripojte priamo k smerovaču, ku ktorému je pripojená aj dotyková pokladňa (káblom alebo bezdrôtovo). Obe zariadenia musia byť v rovnakej sieti. Ak je tlačiareň pripojená k inému aktívnemu prvku, tlač nemusí fungovať správne.

Ak chcete používať tlačiareň pripojenú sieťovým káblom s Dotykačkou, musíte ju najprv pripojiť k počítaču s ľubovoľným operačným systémom a potom ju nakonfigurovať vo webovom rozhraní, tj. prostredníctvom webového prehliadača.

 

Informácie o nastavení a prevádzke tlačiarne nájdete v základnej príručke:

Základná príručka pre USB/LAN/Wifi tlačiareň (v českom jazyku)

 

uziv_tip_icon

Možnosti tlače (nastavenia tlače) v Dotykačke sú popísané tu. Pokyny na konfiguráciu LAN tlačiarne nájdete v tejto kapitole.

nahor