Ak chcete správne zobraziť obsah, povoľte JavaScript.

Dotyková pokladňa podporuje pripojenie až 3 tlačiarní, z toho vždy 1 tlačiareň môže byť do pokladne pripojená priamo prostredníctvom akéhokoľvek USB portu. V gastro prevádzkach sa spravidla používa 1 tlačiareň na tlač účteniek a jedna tlačiareň na tlač objednávok (bonov).

Tlačiareň objednávok sa k dotykovej pokladni vo väčšine prípadov pripája prostredníctvom vlastnej siete zákazníka. Tj. tlačiareň je pripojená sieťovým káblom do aktívneho prvku (routera), ktorý taktiež zaisťuje napr. pokrytie bezdrôtovou sieťou Wifi. Do tejto Wifi siete musí byť pripojená aj dotyková pokladňa. Wifi tlačiarne neodporúčame pre nespoľahlivú prevádzku danú časťou nestability a zlou kvalitou bezdrôtového pripojenia.

LAN tlačiareň pre tlač objednávok pripojte sieťovým káblom vždy priamo do routeru, ku ktorému je pripojená (káblom či bezdrôtovo) aj dotyková pokladňa. Obe zariadenia musia byť v rovnakej sieti. V prípade pripojenia tlačiarne do iného aktívneho prvku nemusí tlač správne fungovať.

Aby bolo možné s Dotykačkou používať tlačiareň pripojenú sieťovým káblom, je nutné ju najskôr pripojiť k počítaču s ľubovoľným operačným systémom a potom vykonať jej konfiguráciu vo webovom rozhraní, teda prostredníctvom internetového prehliadača.
 

 

dulezite_sdeleni_icon

Nasledujúci postup je určený pokročilým užívateľom, ktorí poznajú základy protokolu IP. Ak si na konfiguráciu tlačiarne netrúfate, obráťte sa prosím na technickú podporu.

 

Ako pripojiť LAN tlačiareň

1_icon

Stlačte a podržte tlačidlo FEED na tlačiarni a zapnite tlačiareň. Vytlačia sa parametre a nastavenia tlačiarne. Vo vytlačených informáciách nájdete parameter Ip address: a vedľa neho IP adresu, na ktorú je tlačiareň nastavená z výroby. Zapamätajte si túto IP adresu.

feed3

 

2_icon

Pripojte tlačiareň k počítaču pomocou štandardného sieťového kábla (Ethernet). V počítači otvorte prehľad sieťových pripojení (stlačte tlačidlo START a zadajte ncpa.cpl). Vyberte káblové sieťové pripojenie (zvyčajne označené ako Pripojenie k miestnej sieti nebo Sieť Ethernet či len Ethernet) a kliknite naň pravým tlačidlom myši. V zobrazenej kontextovej ponuke vyberte položku Vlastnosti.

net1

 

3_icon

Vo vlastnostiach sieťového pripojenia deaktivujte Protokol IP verzie 6. Potom kliknite na Protokol IP verzie 4 a vyberte položku Vlastnosti.

net2

 

4_icon

Ak vo vlastnostiach protokolu IP verzie 4 nie je nastavená pevná IP adresa, zaškrtnite voľbu Použiť túto adresu IP a do poľa Adresa IP zadajte IP adresu v rovnakom rozsahu (nie však rovnakú) ako má nastavenú tlačiareň. Tzn. napríklad 192.168.12.107. Pokiaľ má počítač nastavenú pevnú IP adresu, túto adresu si odpíšte a až potom ju prepíšte novou adresou. Po konfigurácii tlačiarne potom pôvodnú IP adresu vráťte späť. Presuňte sa do poľa Maska podsiete a zadajte 255.255.255.0, potom tlačidlom OK zmeny uložíte.

net3

nahor

Ako nakonfigurovať LAN tlačiareň?

1_icon

Teraz otvorte webový prehliadač a do adresného riadka zadajte IP adresu tlačiarne. Otvorí sa webové rozhranie na konfiguráciu tlačiarne. Na zobrazenej stránke kliknite na položku Configure Interface.

webtisk12

 

2_icon

Do polí vedľa textu Device IP Address zadajte novú IP adresu tlačiarne, ktorá korešponduje s vašou lokálnou sieťou (s lokálnou sieťou zákazníka). LAN tlačiarne podporujú len statickú IP adresu. Nie je možné IP adresu priraďovať dynamicky z DHCP servera. Dotykačka musí mať LAN tlačiareň tiež definovanú statickou adresou. Nastavenú IP adresu vyplňte do nastavenia tlačiarne, ktorú používate pre tlač objednávok.

webtisk2

 

3_icon

Po uložení nastavenej IP adresy je ešte nutné tlačiareň znova spustiť. Informuje o tom zobrazený dialóg. Ťuknite teda na tlačidlo Reboot, tým vykonáte reštart tlačiarne. Po opätovnom spustení bude tlačiareň používať novo nastavenú IP adresu, na ktorej bude v sieti dostupná.

webtisk3

nahorTáto príručka má len informatívny charakter a neposkytuje žiadne záruky. Uvedené špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Obrázky a schémy majú len informatívny charakter. Vzhľad a funkcie zariadenia a softvéru sa môžu líšiť v závislosti od aktuálnej verzie produktu a aplikácií.

Vytvorené s od Dotykačky. ©2023 Dotykačka ČR s.r.o.

  


Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC