Pripojenie k vlastnej sieti

<< Kliknite pre zobrazenie obsahu >>

Pripojenie k vlastnej sieti

Navigácia:  Príprava pokladnice >

Pre správnu funkčnosť dotykovej pokladnice a periférnych zariadení, najmä tlačiarní, je potrebné stabilné sieťové pripojenie s prístupom na internet. Nestabilné pripojenie môže spôsobiť zlú funkčnosť pokladnice (neaktuálne hlásenia o predaji, chyby pri tlači atď.), preto dbajte na nasledujúce odporúčania:

1.Používajte kvalitné aktívne prvky, ktoré vytvárajú stabilnú bezdrôtovú sieť so silným pokrytím.

2.Pripojte dotykovú pokladnicu a vzdialené periférne (tlačiarne, zákaznícky displej) k sieti najlepšie prostredníctvom ethernetového kábla LAN.

3.Nepripájajte dotykovú pokladňu a jej periférne zariadenia k bezdrôtovej sieti zdieľanej s inými užívateľmi (reštaurácia, hoteloví hostia atď.).

4.Dotyková pokladňa a jej periférne zariadenia musia byť pripojené k tej istej sieti, aby sa zabezpečila ich vzájomná viditeľnosť.

5.V prípade Wifi siete nastavte kanál, ktorý sa bude čo najmenej prekrývať s inými susednými Wifi sieťami.

6.Nezabudnite, že tlačiarne alebo zákaznícke displeje potrebujú na správnu prevádzku pevnú internú adresu IP.

7.Zabezpečte, aby k aktívnemu prvku (smerovaču) nemali prístup neoprávnené osoby a aby sa nezmenila jeho konfigurácia.

8.Dbajte na to, aby ste nepoškodili káble (neumiestňujte káble medzi dvere, na podlahu atď.).

 

poznamka_icon

Zlé pripojenie k vlastnej sieti alebo nefunkčné internetové pripojenie indikujú nasledujúce problémy s pokladnicou:

Ceny všetkých produktov sú 99 EUR.

V prehľadoch predaja nie sú žiadne aktuálne informácie.

Tlačiarne pripojené bezdrôtovo alebo pomocou kábla tlačia nesprávne, náhodne alebo vôbec.

uziv_tip_icon

Prvé stiahnutie alebo aktualizáciu aplikácií sa odporúča vykonať po pripojení pokladnice k Wifi sieti. Stiahnutie inštalačných a aktualizačných balíkov je dátovo náročnejšie. V prípade obmedzeného mobilného dátového pripojenia môže dôjsť k vyčerpaniu dát.

nahor