Ak chcete správne zobraziť obsah, povoľte JavaScript.

Zvyčajne sa položky pridávajú do účtu v Dotykačke ťuknutím na vopred vytvorený produkt, ale Dotykačka umožňuje pridávať položky do účtu aj jednoduchým zadaním množstva a hodnoty pomocou jednoduchej kalkulačky. Túto funkciu nazývame okamžitý predaj.

 

uziv_tip_icon

youtube-3233Táto kapitola obsahuje názorné video.

 

 

Ako na okamžitý predaj?

Dostupnosť možnosti okamžitého predaja závisí od typu prevádzky zvolenej pri aktivácii pokladnice a od nastavenia Módu pokladnice v Nastaveniach pokladnice.

Ak ste pri aktivácii pokladnice vybrali ako typ prevádzky Obchod, kalkulačka sa automaticky zobrazí na hlavnej obrazovke a je pripravená na použitie.

Ak ste pri aktivácii pokladnice zvolili iný typ prevádzky, ale chcete používať kalkulačku, vyberte možnosť Okamžitý predaj v Nastaveniach pokladnice - Režim pokladnice.

Po aktivácii funkcie Okamžitý predaj sa na hlavnej obrazovke stránky Dotykačky namiesto prehľadu produktov zobrazí kalkulačka okamžitého predaja:

kalkulacka1_800_edge_ps_no
 

1_icon

Najprv je vhodné nastaviť sadzbu DPH ťuknutím na príslušnú dlaždicu 01. Zobrazené hodnoty zodpovedajú hodnotám vyplneným v Nastaveniach zdaňenia. Zvolená sadzba DPH sa zapamätá, kým nezvolíte inú sadzbu.

uziv_tip_icon

Ak použijete kategóriu s nastavenou sadzbou DPH pre okamžitý predaj, táto sadzba sa uplatní automaticky.

 

2_icon

Teraz pomocou číselnej klávesnice 02 zadajte predané položky. Tie možno zadať niekoľkými spôsobmi:

Najjednoduchšie je zadať množstvo a cenu. Ak chcete napríklad predať 5 rožkov po 1 EUR, zadáte 5 X 1 a CENU 04. Tým sa položka Predaj 07 pridá na váš účet v ľavej časti okna (ide o predvolené pomenovanie všetkých položiek, ale možno ho zmeniť, pozri nižšie).

Ak máte pre niektorý výrobok zadaný PLU kód, môžete ho použiť tu. Napríklad, povedzme, že máte PLU kód 123 pre CC Colu. Na kalkulačke teda zadáte 123 a PLU 03 a náš účet sa pripíše jedna CC Cola. Alebo môžete zadať množstvo a potom kód PLU: 5 X 123 PLU. V tomto prípade sa na váš účet pripíše CC Cola päťkrát. Po zadaní platného PLU kódu sa nájdený výrobok zobrazí v hornej časti číselnej klávesnice 02.

Ak používate snímač čiarových kódov, zadajte množstvo, napr. 5 X, a potom prečítajte kód pomocou snímača.

 

3_icon

Pri pridávaní položiek na účet môžete kombinovať položky pridané pomocou kalkulačky a položky vybrané z katalógu. Ak chcete prepínať medzi kalkulačkou a katalógom, použite tlačidlo 05 VYBRAŤ Z KATALÓGU v záhlaví.

Kalkulačku môžete s katalógom kombinovať. Ak chcete napríklad trikrát predať Cappuccino, do kalkulačky zadáte 3 X a vyberiete možnosť VYBRAŤ Z KATALÓGU - Nápoje - Cappuccino. Do režimu kalkulačky sa vrátite ťuknutím na šípku alebo krížik vľavo od Katalóg položiek.

kalkulacka3b_800_edge_dr

 

4_icon

Názov predajnej položky môžete premenovať podľa názvu kategórie alebo podľa jedného z naposledy použitých názvov. Ťuknite na položku ZVOLIŤ NÁZOV 09 (pozri prvý obrázok) a vyberte si názov z dostupných možností. Ak editujete názov niektorej položky cez zmenu jej vlastností a tento názov použijete, môžete ho potom vybrať v sekcii Posledné použité.

Ak pre názov vyberiete kategóriu, budete môcť v Prehľade tržieb filtrovať predaje podľa predaných položiek a kategórií.

kalkulacka2_800_edge_dr

 

5_icon

Až budete mať účet kompletný, môžete ho vystaviť tlačidlom 06 Vystaviť účet (pozri prvý obrázok). Dostanete sa do Platobného dialógu, kde ťuknutím na vybranú platobnú metódu účet zaplatíte. Prípadne je možné s účtom ďalej pracovať (môžete rozdeliť účet, rozdeliť platbu, atď.).

nahor


Ako zmeniť vlastnosti účtovanej položky?

Do ľavej časti okna sa pripisujú jednotlivé položky. Ak chcete zmeniť vlastnosti niektorého naúčtovaného produktu, dlho podržte prst na jeho názve 07 (pozri prvý obrázok). Dostanete sa do okna Vlastnosti naúčtovaného produktu, kde môžete meniť vlastnosti produktu, ako napr. jeho cenu a množstvo, ale aj napríklad názov.

Vlastnosti produktu môžete meniť ako pri položkách, ktoré zadáte pomocou kalkulačky, tak pri tých, ktoré pridávate výberom z katalógu, pomocou PLU kódu, alebo pomocou čítačky čiarových kódov. Avšak len pri položkách, ktoré ste pridali pomocou kalkulačky, môžete vyvolať okno pre zmenu vlastností produktu dlhým podržaním na názve produktu. Tiež len pri týchto položkách môžete meniť názov produktu. Pri položkách, ktoré ste pridali z katalógu, cez PLU kód, alebo pomocou čítačky čiarových kódov, môžete ich vlastnosti meniť ťuknutím na ikonku ceruzky:

kalkulacka3_800_edge_dr

 

 

uziv_tip_icon

Ak nechcete používať pokladňu v režime Obchod, ale napriek tomu potrebujete klávesnicu, skúste nastaviť PLU lávesnicu. Pokladňa v režime Obchod funguje o niečo rýchlejšie, pretože nepotrebuje vykresľovať dlaždice produktov.

nahor


youtube-3233 Základné možnosti okamžitého predaja:

nahor

Táto príručka má len informatívny charakter a neposkytuje žiadne záruky. Uvedené špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Obrázky a schémy majú len informatívny charakter. Vzhľad a funkcie zariadenia a softvéru sa môžu líšiť v závislosti od aktuálnej verzie produktu a aplikácií.

Vytvorené s od Dotykačky. ©2024 Dotykačka ČR s.r.o.

  

Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC