Ak chcete správne zobraziť obsah, povoľte JavaScript.

1rozdelit_ucet

Možnosť ROZDELIŤ ÚČET vám umožní účet rozdeliť tak, aby zákazník mohol zaplatiť len časť účtu a iný zákazník zvyšok (napr. keď sedia dvaja zákazníci pri jednom stole a každý chce zaplatiť časť účtu). Pomocou jednoduchej šípky doprava presuniete jednu položku na kartu K platbe (v tomto príklade bol presunutý jeden zo 4 čajov). Položky môžete presúvať aj opačným smerom z okna K platbe do okna Účet. Dlhším stlačením na položku otvoríte dialóg na zadanie konkrétneho množstva, ktoré chcete presunúť.

Po presunutí ľubovoľných položiek na kartu K platbe môžete účet zaplatiť či uzavrieť ako nezaplatený, prípadne zvoliť pokročilé možnosti platby.

pdialog1_800_edge_dr

 

Rozdelenie položiek zadaním konkrétneho množstva

Položky môžete rozdeliť aj pomocou virtuálnej numerickej klávesnice, čo sa obzvlášť zíde pri rozdeľovaní väčšieho množstva položiek. V našom príklade budeme chcieť napr. rozdeliť 4 čaje, ktoré sú zobrazené na obrázku nižšie, na dva čaje, ktoré zostanú na pôvodnom účte a dva čaje, ktoré budú presunuté K platbe.

1_icon

Môžete teda dlhšie stlačiť na položku, ako je popísané vyššie, alebo ťuknúť na tlačidlá 01, ako je znázornené na nasledujúcom obrázku, a zobrazia sa dve číselné klávesnice.

pdialog1_800_edge_hand

 

2_icon

Na týchto klávesniciach jednoducho ťuknutím na číslo zadávate množstvo. Použiť môžete ľavú aj pravú klávesnicu. Ľavá klávesnica predstavuje pôvodný účet, z ktorého chcete oddeliť niektoré položky. Pravá klávesnica je oddelený účet určený k platbe. V našom príklade chceme presunúť 2 čaje z ľavého (pôvodného) účtu na účet K platbe. 1 čaj však už máme presunutý pri vyvolaní dialógu rozdelenia. Môžeme teda ťuknúť na číslo 2 na ľavej, alebo na číslo 1 na pravej klávesnici. Výsledok bude rovnaký. Keby ste chceli presunúť 3 čaje na účet K platbe, ťukli by ste buď na číslo 3 na pravej klávesnici, alebo na tlačidlo VŠE. Zadané množstvo sa pridá k 1 čaju, ktorý je už pripravený na platbu.

pdialog2_800_edge_dr

 

3_icon

Až budete hotový, ťuknite na tlačidlo ROZDELIŤ.

pdialog3_800_edge_dr

 

Teraz budú dva čaje pripravené na platbu. Po presunutí ľubovoľných položiek na kartu K platbe môžete účet zaplatiť ťuknite na vybraný spôsob platby vpravo, príp. zvoliť pokročilé možnosti platby.

pdialog4_800_edge_dr

nahor

Späť na pokročilé možnosti účtuTáto príručka má len informatívny charakter a neposkytuje žiadne záruky. Uvedené špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Obrázky a schémy majú len informatívny charakter. Vzhľad a funkcie zariadenia a softvéru sa môžu líšiť v závislosti od aktuálnej verzie produktu a aplikácií.

Vytvorené s od Dotykačky. ©2024 Dotykačka ČR s.r.o.

  


Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC