Rozdeliť účet

<< Kliknite pre zobrazenie obsahu >>

Rozdeliť účet

Navigácia:  Práca s pokladňou > Hlavná obrazovka a účtovanie > Platobný dialóg > Pokročilé možnosti účtu >

1rozdelit_ucet

Možnosť ROZDELIŤ ÚČET vám umožní účet rozdeliť tak, aby zákazník mohol zaplatiť len časť účtu a iný zákazník zvyšok (napr. keď sedia dvaja zákazníci pri jednom stole a každý chce zaplatiť časť účtu). Pomocou jednoduchej šípky doprava presuniete jednu položku na kartu K platbe (v tomto príklade bola presunutá jedna z dvoch limonád), pomocou dvojitej šípky doprava na kartu K platbe presuniete všetky položky rovnakého druhu (presunuté by boli obe limonády). Položky môžete presúvať aj opačným smerom z okna K platbe do okna Účet. Po presunutí ľubovoľných položiek na kartu K platbe môžete účet zaplatiť či uzavrieť ako nezaplatený, prípadne zvoliť pokročilé možnosti platby.

pdialog1_800_edge_dr

 

 

uziv_tip_icon

youtube-3233Táto kapitola obsahuje názorné video.

 

 

Rozdelenie položiek zadaním konkrétneho množstva

Položky môžete rozdeliť aj pomocou virtuálnej numerickej klávesnice, čo sa obzvlášť zide pri rozdeľovaní väčšieho množstva položiek. V našom príklade budeme chcieť napr. rozdeliť 4 čaje, ktoré sú zobrazené na obrázku nižšie, na dva čaje, ktoré zostanú na pôvodnom účte a dva čaje, ktoré budú presunuté K platbe.

1_icon

Môžete teda dvakrát ťuknúť na šípku, ako je popísané vyššie, alebo ťuknúť na oblasť s počtom kusov a cenou, ako je znázornené na nasledujúcom obrázku, a zobrazia sa dve číselné klávesnice.

pdialog1_800_edge_hand

 

2_icon

Na týchto klávesniciach jednoducho ťuknutím na číslo zadávate množstvo. Použiť môžete ľavú aj pravú klávesnicu. Ľavá klávesnica predstavuje pôvodný účet, z ktorého chcete oddeliť niektoré položky. Pravá klávesnica je oddelený účet určený k platbe. V našom príklade chceme presunúť 2 čaje z ľavého (pôvodného) účtu na účet K platbe. Môžeme teda ťuknúť na číslo 2 ako na ľavej, tak na pravej klávesnici. Výsledok bude rovnaký. Keby ste chceli presunúť 3 čaje na účet K platbe, ťukli by ste buď na číslo 1 na ľavej klávesnici, alebo na číslo 3 na pravej klávesnici.

pdialog2_800_edge_dr

 

3_icon

Až budete hotový, ťuknite na tlačidlo ROZDELIŤ.

pdialog3_800_edge_dr

 

Teraz budú dva čaje pripravené na platbu. Po presunutí ľubovoľných položiek na kartu K platbe môžete účet zaplatiť, či uzavrieť ako nezaplatený, príp. zvoliť pokročilé možnosti platby.

pdialog4_800_edge_dr

nahor


youtube-3233Postup rozdelenia účtu:

nahor

Späť na Pokročilé možnosti účtu