Pokročilé možnosti platby

<< Kliknite pre zobrazenie obsahu >>

Pokročilé možnosti platby

Navigácia:  Práca s pokladňou > Hlavná obrazovka a účtovanie > Platobný dialóg >

Pokročilé možnosti platby

Kliknutím na vybranú položku na obrázku otvoríte príslušnú kapitolu. Niektoré možnosti nemusia byť vo vašej krajine dostupné.

rozdelit_platbu_800_edge1

 

 

Výberom možnosti ZOBRAZIŤ KOMPAKTNÝ DIALÓG zmenšíte dialóg na polovicu jeho veľkosti. V predvolenom nastavení sa režim zobrazenia automaticky použije podľa rozlíšenia displeja zariadenia. V tomto nastavení je však možné preferované zobrazenie zmeniť.

nahor

Späť k platobnému dialógu