Ak chcete správne zobraziť obsah, povoľte JavaScript.

Pokročilé možnosti platby

Kliknutím na vybranú položku na obrázku otvoríte príslušnú kapitolu.

rozdelit_platbu_800_edge1

 

 

Výberom možnosti ZOBRAZIŤ KOMPAKTNÝ DIALÓG zmenšíte dialóg na polovicu jeho veľkosti. V predvolenom nastavení sa režim zobrazenia automaticky použije podľa rozlíšenia displeja zariadenia. V tomto nastavení je však možné preferované zobrazenie zmeniť.

nahor

Späť k platobnému dialóguTáto príručka má len informatívny charakter a neposkytuje žiadne záruky. Uvedené špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Obrázky a schémy majú len informatívny charakter. Vzhľad a funkcie zariadenia a softvéru sa môžu líšiť v závislosti od aktuálnej verzie produktu a aplikácií.

Vytvorené s od Dotykačky. ©2024 Dotykačka ČR s.r.o.

  


Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC