Ak chcete správne zobraziť obsah, povoľte JavaScript.

8rozdelit_platbu

Možnosť ROZDELIŤ PLATBU umožňuje rozdeliť platbu tak, aby zákazník mohol zaplatiť kombináciou rôznych platobných metód, napr. čiastočne v hotovosti a čiastočne kreditnou kartou.

 

 

Ako rozdeliť platbu?

1_icon

Najskôr zvoľte prvú platobnú metódu, ktorými si zákazník praje zaplatiť. V našom príklade sa zákazník rozhodol platiť časť v hotovosti a časť platobnou kartou. Ťuknite teda na platobnú metódu Hotovosť a zadajte, koľko z celkovej čiastky zákazník hotovosťou zaplatí a presuňte sa k ďalšej platbe tlačidlom POKRAČOVAŤ.

okno_platba2_800_edge_dr

 

uziv_tip_icon

Ak zadáte čiastku menšiu, bude platba rozdelená. Ak zadáte väčšiu alebo rovnakú čiastku (zákazník zistil, že nakoniec celú hotovosť má), bude účet zaplatený zvolenou platobnou metódou. Podľa vyššie zadanej čiastky bude k dispozícii tlačidlo ZAPLATENÉ (zadaná rovnaká alebo vyššia čiastka) alebo POKRAČOVAŤ (zadaná menšia čiastka).

 

2_icon

Teraz zvoľte druhú platobnú metódu a účet zaplaťte a uzavrite. V prípade platby kartou dôjde rovno k zaplateniu zvyšnej čiastky a účet sa uzavrie. V Histórii nájdete pri tomto účte informáciu o platobných metódach použitých na jeho zaplatenie.

okno_platba2b_800_edge_dr

nahor

Späť na pokročilé možnosti platbyTáto príručka má len informatívny charakter a neposkytuje žiadne záruky. Uvedené špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Obrázky a schémy majú len informatívny charakter. Vzhľad a funkcie zariadenia a softvéru sa môžu líšiť v závislosti od aktuálnej verzie produktu a aplikácií.

Vytvorené s od Dotykačky. ©2023 Dotykačka ČR s.r.o.

  


Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC