Platenie

<< Kliknite pre zobrazenie obsahu >>

Platenie

Navigácia:  Práca s pokladňou > Nastavenie aplikácie > Nastavenie zobrazenia >

Platenie

Veľkosť platobného dialógu

Zobrazenie platobného dialógu môže rešpektovať veľkosť displeja zariadenia. V prípade zariadení s menším displejom sa dialóg zobrazí v kompaktnom zobrazení prispôsobenom menšiemu displeju. K dispozícii sú tieto možnosti:

Automatická veľkosť - Zobrazenie platobného dialógu sa automaticky prispôsobí zariadeniu.

Úplný - Platobný dialóg sa zobrazí v štandardnej úplnej podobe.

Kompaktný - Platobný dialóg sa zobrazí vo forme pre zariadenia s menším displejom. Po stranách nebudú tlačidlá rýchleho výberu a dialóg sa zmenší na polovicu. Niektoré možnosti platobného dialógu nemusia byť k dispozícii.

Vyžadovať poznámku pred vystavením účtu

Hneď ako ťuknete na tlačidlo Vystaviť účet na hlavnej obrazovke, bude pri tejto aktívnej voľbe vždy zobrazený dialóg na vloženie poznámky. Poznámku teda môžete vložiť pred vlastným zaplatením účtu. Poznámka bude zobrazená v Histórii tržieb a vytlačí sa aj na účtenke, ak aktivujete možnosť Poznámka účtu v tlačiteľných údajoch v nastaveniach úlohy Tlač účteniek.

Oznamovať účty vystavené alebo zaplatené bez obsluhy

Ak je táto voľba aktívna, bude pri operácii s účtami prostredníctvom API Dotykačka zobrazený informačný dialóg s prehľadom účtov, s ktorými je aktuálne cez API pracované. API rozhrania využívajú aplikácie či služby tretích stan pre synchronizáciu s pokladňou alebo napríklad na vystavenie účtu na pokladni pri zakúpení nejakej položky na e-shope a pod. Ak je pokladnica aktívne používaná, napr. je otvorený účet, dialóg sa zobrazí až po jeho uzavretí a neruší tak obsluhu.

2022-01-21_141412

 

Ak chcete dialógové okno zatvoriť, ťuknite na tlačidlo POTVRDIŤ alebo postupne ťuknite na zobrazené účty.

nahor