Ak chcete správne zobraziť obsah, povoľte JavaScript.

vystavitjakofakturub
V Dotykačke je možné vystaviť jednoduchú faktúru vybranému zákazníkovi, ktorá obsahuje naúčtované produkty. Faktúra bude vystavená na meno vybraného zákazníka a v hlavičke budú uvedené údaje o vašej spoločnosti, ktoré zadáte v nastaveniach Dotykačky. Vygenerovanú faktúru nájdete v Histórii a môžete si ju spätne prezrieť.

 

Ak chcete vystaviť faktúru, musíte najprv:

1.V časti Faktúry v Nastaveniach aplikácie povoľte a nastavte používanie faktúr a vyplňte údaje o svojej spoločnosti.

2.V dlaždicovom menu voliteľne použite tlačidlo Zákazník na vyplnenie údajov o zákazníkovi alebo vyberte už vytvorený účet zákazníka / odberateľa.

 

Ako vystaviť faktúru?

1_icon

Vyberte zákazníka, ktorému chcete vystaviť faktúru, ťuknutim na tlačidlo ZÁKAZNÍK 01. Po výbere zákazníka sa na tlačidle zobrazí jeho meno. Zákazníka môžete priradiť aj neskôr v platobnom dialógu pomocou možnosti Nastaviť zákazníka. Vystaviť faktúru je však možné aj bez výberu zákazníka, tj bez informácií o odberateľovi. Ak nepotrebujete vybrať zákazníka / odberateľa, prejdite na ďalší krok.

screenshot_2017-04-26-14-35-2425

 

2_icon

Štandardne naúčtujte produkty, ktoré budú uvedené na faktúre a ťuknite na Vystaviť účet 02. Tým sa presuniete do platobného dialógu.

clip1190

 

3_icon

V platobnom dialógu ťuknite na tlačidlo FAKTÚRA alebo na ikonu Pokročilé možnosti platby 03. Zobrazí sa dialóg s ďalšími možnosťami, z ktorých vyberte VYSTAVIŤ AKO FAKTÚRU.

2017-04-26_152206

 

poznamka_icon

Ak v časti Nastavenia aplikácie » Faktúry nemáte zadané údaje o vašej spoločnosti, zobrazí sa teraz upozornenie. Ťuknutím na POKRAČOVAŤ budete presmerovaní do zodpovedajúceho nastavenia. Tam vyplňte požadované údaje, uložte ich ťuknutím na OK a vráťte sa do platobného dialógu.

 

4_icon

Na karte Faktúra budete teraz môcť zvoliť platobnú metódu (hotovosť, platobná karta, bankový prevod), dátum zdaniteľného plnenia, splatnosti a poznámku. Zadaná poznámka bude na faktúre uvedená pod celkovou čiastkou. Pri bankovom prevode zadáte číslo účtu (IBAN, SWIFT) a variabilný symbol. V prípade zvolenia platby hotovosťou či platobnou kartou, bude dátum splatnosti nastavený na aktuálny dátum. Pokračujte ťuknutím na ZAPLATENÉ.

ff4_800_edge_dr

 

5_icon

Pokiaľ faktúru označíte ako nezaplatenú, môžete ju neskôr zaplatiť v Histórii. Tu faktúru vyberte a cez tlačidlo 02 označíte ako zaplatenú.

clip1195

 

6_icon1

Zobrazí sa náhľad faktúry. V pravom hornom rohu nájdete ikony, pomocou ktorých môžete faktúru vytlačiť, odoslať priamo na zadanú e-mailovú adresu alebo pomocou možností zdieľania vložiť do ľubovoľnej aplikácie. Tlač na bežnej tlačiarni je možná napr. pomocou aplikácie PrinterShare cez Wifi. Pomocou gesta dvoma prstami je možné faktúru zväčšiť alebo zmenšiť. V spodnej časti sa nachádzajú odkazy na prechod na ďalšiu stranu, ak má faktúra viac strán.

screenshot_2017-04-26-14-05-54

nahor

Ak sa rozhodnete odoslať faktúru priamo e-mailom, zobrazí sa dialógové okno Odoslať faktúru. V tomto dialógovom okne pridajte e-mailovú adresu príjemcu, upravte predmet a v prípade potreby zadajte vlastný text správy do poľa Text. Faktúra sa pripojí k správe ako príloha vo formáte .pdf. Kliknutím na tlačidlo 04 správu odošlite. Všetky vygenerované faktúry vo formáte .pdf nájdete aj priamo v pokladnici v internej pamäti v priečinku DotykackaPdf.

screenshot_2017-04-26-14-06-22

 

uziv_tip_icon

Do pokladne je možné zaevidovať aj úhradu externej faktúry vytvorené v inom systéme. Táto úhrada bude zaevidovaná ako pokladničná operácia a o zaplatenú čiastku bude zvýšený stav pokladnice. Viac informácií nájdete v tejto kapitole.

nahor


 

Ako zobraziť kópiu faktúry alebo stornovať faktúru?

1_icon

V dlaždicovom menu vyberte História 01. Potom vyberte v prehľade transakciu s platbou na faktúru 02.

screenshot_2017-04-26-15-06-50

 

2_icon

Vyberte ikonu pre ďalšie možnosti 03 a potom možnosť STORNOVAŤ ÚČET nebo ZDIĽAŤ / TLAČIŤ FAKTÚRU 04.

screenshot_2017-04-26-15-06-41

 

3_icon

V prípade storna sa presuniete do platobného dialógu, kde potvrdíte vrátenie tovaru na sklad a obdržanie čiastky späť. Následne bude vytvorený a zobrazený opravný daňový doklad. Pre ďalšie informácie ako stornovať doklad v Dotykačke sa pozrite do kapitoly Storno účtu.

clip1194

 

4_icon

Zobrazí sa náhľad pôvodnej faktúry alebo opravného dokladu. Pomocou ikon vpravo hore jej môžete znova vytlačiť, odoslať alebo zdieľať.

screenshot_2017-04-26-14-05-54

 

poznamka_icon

Pri platbách faktúrou bude vo Vzdialenej správe uvedený tento typ dokladu pri jednotlivých pokladničných operáciách.

nahor

Zpět na pokročilé možnosti platby

Táto príručka má len informatívny charakter a neposkytuje žiadne záruky. Uvedené špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Obrázky a schémy majú len informatívny charakter. Vzhľad a funkcie zariadenia a softvéru sa môžu líšiť v závislosti od aktuálnej verzie produktu a aplikácií.

Vytvorené s od Dotykačky. ©2024 Dotykačka ČR s.r.o.

  

Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC