Pokladničné pohyby

<< Kliknite pre zobrazenie obsahu >>

Pokladničné pohyby

Navigácia:  Vzdialená správa > Panel záložiek > Predajné reporty >

Pokladničné pohyby

Kliknutím na záložku Predajné reporty » Pokladničné pohyby zobrazíte prehľad o všetkých pokladničných pohyboch za vybrané obdobie. Ide o prehľad celkových tržieb s rozlíšením podľa typu prijatých platieb. Po kliknutí na na prehľad budete skutočne presmerovaní na predajnú zostavu Zoznam pokladničných pohybov, ktorú prehľad prezentuje. Popis práce so zostavou / reportom nájdete v predchádzajúcej kapitole Tržby.

2017-05-29_184232

 

Kliknutím na číslo daňového dokladu v rovnomennom stĺpci sa zobrazí detail dokladu.

nahor