Pokladničné pohyby

<< Kliknite pre zobrazenie obsahu >>

Pokladničné pohyby

Navigácia:  Vzdialená správa > Panel záložiek > Predajné reporty >

Pokladničné pohyby

Kliknutím na záložku Pokladničné pohyby zobrazíte prehľad o všetkých pokladničných pohyboch za vybrané obdobie.

2017-05-29_184232

Výberom pokladnice 01 vyfiltrujete výsledky pre konkrétnu pokladnicu.

Kliknutím do poľa 02 nastavíte časové obdobie prehľadu.

Kliknutím do poľa 03 obmedzíte prehľad na výdavky alebo príjmy. V poli 04 môžete určiť, ktoré pokladničné operácie chcete zobraziť. V predvolenom nastavení sa zobrazujú všetky položky, nie je definovaný žiadny filter.

Prehľad možno uložiť do tabuľky Excel alebo do formátu .csv pomocou tlačidiel 05.

Ak chcete prejsť na ďalšiu stránku, kliknite na číslo 07 v záhlaví / zápätí stránky alebo použite symboly « » na prechod na prvú alebo poslednú stránku.

Vyhľadávať doklady je možné zadaním do poľa 08.

nahor

V prípade predaja (prijmu) si pri každej operácii v prehľade tlačidlom Účtenka 06 zobrazíte uloženú účtenku s informáciami o predaji:

vystavene_doklady2_800_edge

nahor