Ak chcete správne zobraziť obsah, povoľte JavaScript.

Tržby

Kliknite na záložku Predajné reporty a potom vyberte z rozbalenej ponuky Tržby. Dostanete sa na stránku dátovej zostavy Prehľad tržieb. Pokiaľ pri naskladnení zadávate nákupnú aj predajnú cenu jednotlivých produktov, bude v prehľade uvedený aj Zisk.
 

2017-05-29_160159

 

V zostave sa predvolene zobrazujú tržby podľa mesiacov a za všetky pokladnice. Prehľad môžete obmedziť len na vybrané pokladnice pomocou rozbaľovacej ponuky Pokladnica 01. Pomocou ponuky 02 môžete nastaviť zoskupenie podľa vybraného obdobia. Konkrétny dátum od do potom môžete vybrať v kalendári 03.

Kliknutím na ... Viac možností 04 môžete zostavu filtrovať podľa ďalších kritérií. Napr. zobraziť tržby len vybraného zamestnanca alebo zákazníka. Nastavenie stĺpcov potom umožňuje do zostavy pridať ďalšie stĺpce, zmeniť ich poradie a prípadne ich odobrať. Poradie tzv. zoskupovacích stĺpcov potom určuje podobu zostavy, respektíve hovorí, podľa akých dát má byť prehľad zoskupovaný. Ako so zostavami pracovať ukazuje názorne kapitola Zostavy.

Akonáhle si zostavu (prehľad) nastavíte podľa svojho, môžete nastavenie uložiť 05 a vytvoriť si tak vlastný prehľad. Uložené prehľady nájdete pod záložkou Zostavy » Uložené zostavy.

V záhlaví je potom možné prehľad vyexportovať do vybraného formátu 06. Export dát prebieha ihneď, je teda nutné vždy počkať na zobrazenie dialógu na uloženie súboru. Podľa nastavenia všetkého internetového prehliadača môže byť vyexportovaný súbor rovno uložený do zložky Stiahnuté súbory, prípadne iné.

 

uziv_tip_icon

Prehľad tržieb si môžete zobraziť aj priamo v pokladnici v časti Prehľad tržieb.

nahor


 

Ako Dotykačka vypočíta zisk?

Naskladníte 10 kusov produktu za nákupnú cenu 10 EUR a ďalších 5 kusov rovnakého produktu za 5 EUR. Nákupná cena tohto produktu sa vypočíta podľa vzorca:

súčet hodnoty skladu (125 EUR) / súčet množstva skladu (15) = 8,333 EUR

8,333 EUR je teda priemerná nákupná cena jedného produktu. Zisk potom pokladňa vypočíta ako súčet týchto priemerných nákupných cien od ktorého odpočíta tržby:

predajná cena - priemerná nákupná cena = zisk

nahor

Táto príručka má len informatívny charakter a neposkytuje žiadne záruky. Uvedené špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Obrázky a schémy majú len informatívny charakter. Vzhľad a funkcie zariadenia a softvéru sa môžu líšiť v závislosti od aktuálnej verzie produktu a aplikácií.

Vytvorené s od Dotykačky. ©2024 Dotykačka ČR s.r.o.

  

Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC