Ak chcete správne zobraziť obsah, povoľte JavaScript.

Záložka Predajné reporty prehľadne zobrazuje informácie o tržbách, zaparkovaných účtoch alebo pokladničných pohyboch. Kliknutím na túto záložku ju rozbalíte a získate prístup ku každému z reportov (prehľadov). Predajné reporty Tržby a Vystavené doklady odkazujú k zodpovedajúcim dátovým zostavám.

Ostatné predajné reporty sú samostatné, pretože pre nich zatiaľ nie je k dispozícii zodpovedajúca dátová zostava. Ako vyexportovať dáta z týchto samostatných reportov je ukázané v tejto kapitole. Akonáhle bude taká zostava k dispozícii, budú aj tieto reporty dátové zostavy využívať.

Reporty je možné obmedziť na vybrané obdobie pomocou kalendárového poľa v záhlaví, viď kapitola Filtrovanie údajov podľa dátumu.

 

Prehľady, ktoré sú k dispozícii:

 

nahor

Táto príručka má len informatívny charakter a neposkytuje žiadne záruky. Uvedené špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Obrázky a schémy majú len informatívny charakter. Vzhľad a funkcie zariadenia a softvéru sa môžu líšiť v závislosti od aktuálnej verzie produktu a aplikácií.

Vytvorené s od Dotykačky. ©2024 Dotykačka ČR s.r.o.

  

Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC