Predajné reporty

<< Kliknite pre zobrazenie obsahu >>

Predajné reporty

Navigácia:  Vzdialená správa > Panel záložiek >

Záložka Predajné reporty prehľadne zobrazuje informácie o tržbách, zaparkovaných účtoch alebo pokladničných pohyboch. Kliknutím na túto záložku ju rozbalíte a získate prístup ku každému z reportov (prehľadov). Predajné reporty Tržby a Vystavené doklady odkazujú k zodpovedajúcim dátovým zostavám.

Ostatné predajné reporty sú samostatné, pretože pre nich zatiaľ nie je k dispozícii zodpovedajúca dátová zostava. Ako vyexportovať dáta z týchto samostatných reportov je ukázané v tejto kapitole. Akonáhle bude taká zostava k dispozícii, budú aj tieto reporty dátové zostavy využívať.

Reporty je možné obmedziť na vybrané obdobie pomocou kalendárového poľa v záhlaví, viď kapitola Filtrovanie údajov podľa dátumu.

 

Prehľady, ktoré sú k dispozícii:

 

nahor