Ak chcete správne zobraziť obsah, povoľte JavaScript.

Táto kapitola približuje, akým spôsobom fungujú exporty dát vo Vzdialenej správe. Exportovať zo Vzdialenej správy môžete rôzne pokladničné dáta (produkty, kategórie, zákazníkov...) a ďalej potom dátové zostavy alebo reporty (tržby, vystavené účtenky, skladové pohyby...). V závislosti na údajoch, ktoré chcete vyexportovať, je podporovaný formát Excel, .csv alebo .pdf a export prebieha buď okamžite alebo na pozadí.

Tlačidlá pre export dát sú dostupné v záhlaví stránky. Iba v prípade pôvodných zostáv ich nájdete priamo pri každej zostave.

 

Okamžité generovanie

Predajné reporty Tržby, Vystavené doklady a dátové zostavy sú generované okamžite, tzn. po kliknutí na tlačidlo exportu do vybraného formátu. Je teda nutné počkať na stiahnutie vygenerovaného súboru, prípadne zobrazenie dialógu na uloženie stiahnutého súboru. Súbor môže byť tiež automaticky stiahnutý do zložky Stiahnuté súbory alebo iné podľa nastavenia vášho internetového prehliadača.

clip0780clip0781

 

dulezite_sdeleni_icon

V prípade exportu zostav a prehľadov do formátu .pdf je generovanie obmedzené na maximálne 1000 položiek. Ak údaje v exportovanej zostave obsahujú celkovo viac ako 1000 položiek, exportovaný súbor .pdf nebude obsahovať jednotlivé položky, ale len súhrny / celkové hodnoty všetkých položiek. Preto sa súhrny vždy zhodujú bez ohľadu na počet položiek.

 

Generovanie na pozadí

Ostatné predajné reporty, staršie zostavy sú generované na pozadí. To znamená, že na vygenerovanie týchto dát nemusíte čakať. Na vygenerovaný prehľad budete upozornený správou v prehliadači. Všetky vygenerované zostavy a reporty potom nájdete na záložke Zostavy » História exportov odkiaľ si ich môžete kedykoľvek stiahnuť.

Na stránku s vygenerovanými prehľadmi sa presuniete aj kliknutím na ikonu v záhlaví Vzdialenej správy 01.

Tlačidlom Stiahnuť 02 vybrané dáta, tlačidlom Zmazať vybraný export zmažete. Na zmazanie všetkých predtým vyexportovaných dát a zostáv použite tlačidlo Zmazať všetko 03.

2017-05-04_125906

nahor


 

Ako vygenerovať dáta?

1_icon

Na vybranej stránke, v reportu alebo vo vybranej zostave použite tlačidlo na export do formátu Excel .pdf alebo .csv.

clip0788
2017-03-28_162801162802
clip0789
2017-03-28_162942

 

2_icon

Teraz bude na pozadí vytvorený požadovaný prehľad či zostava. Pokiaľ je súbor vytvorený okamžite, bude po vygenerovaní súboru zobrazený dialóg prehliadača na stiahnutie súboru, alebo bude súbor rovno stiahnutý do zložky podľa nastavenia vášho prehliadača.

Keď budú pri exportoch generovaných na pozadí súbory pripravené, nájdete ich na záložke Zostavy » História exportov. Na dokončený export budete tiež upozornení informačnou správou vpravo hore. Kliknutím do tohto oznámenia požadovaný súbor rovno stiahnete.

2017-03-28_163157

nahor

Táto príručka má len informatívny charakter a neposkytuje žiadne záruky. Uvedené špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Obrázky a schémy majú len informatívny charakter. Vzhľad a funkcie zariadenia a softvéru sa môžu líšiť v závislosti od aktuálnej verzie produktu a aplikácií.

Vytvorené s od Dotykačky. ©2024 Dotykačka ČR s.r.o.

  

Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC