Filtrovanie údajov podľa dátumu

<< Kliknite pre zobrazenie obsahu >>

Filtrovanie údajov podľa dátumu

Navigácia:  Vzdialená správa >

Veľa informácií vo Vzdialenej správe môžete filtrovať podľa zvoleného časového obdobia. Slúži na to kalendárové pole v záhlaví každej stránky s údajmi, ktoré je možné takto filtrovať. V kalendári je možné vybrať z prednastavených rozsahov. Kliknutím na prednastavený rozsah dôjde k automatickému nastaveniu kalendára na zvolené obdobie. Navyše pomocou tlačidiel v záhlaví môžete rovno zobrazené záznamy obmedziť na posledný deň, týždeň, mesiac či rok.

V závislosti na tom v akej časti Vzdialenej správy sa pohybujete, sú dostupné dva druhy kalendárov. Práca s nimi sa mierne líši a je popísaná nižšie.

 

Nová verzia kalendára

Tento kalendár využívajú predajné reporty Tržby a Vystavené doklady. Ďalej ho používajú dátové zostavy a je použitý aj v správe rezervácií.

clip0785

 

Kliknutím do časti 01 môžete rovno zadať rozsah od do, a to vždy podľa vybraného obdobia v časti 03. Pokiaľ tu teda bude zvolené MESAČNÝ, zadajte do časti 01 rozsah mesiacov vo formáte mm.rrrr. Pokiaľ zvolíte DENNÝ rozsah, do časti 01 budete môcť zadať rozsah daný dvoma dátami - dd.mm.rrrr.

Kliknutím na ikonu kalendára 02 otvoríte prehľadný kalendár s rýchlymi možnosťami:

clip0786

 

Kliknutím na jednu z týchto možností v časti 04 nastavte najbežnejšie časové obdobie. Pomocou kalendára si potom môžete vybrať vlastný interval. Najprv vyberte mesiac a rok 05, potom označte konkrétny deň začiatku 09. Ak sa mesiac a rok zhodujú, môžete označiť aj deň začiatku. Vybraný deň začiatku sa zvýrazní. Potom rovnakým spôsobom vyberte končiaci deň. Celý interval sa označí v kalendári a zobrazené dátumy budú zodpovedať tomuto intervalu.

 

uziv_tip_icon

Na základe aktuálneho kalendárneho dátumu sa automaticky zobrazí príslušné obdobie, ak bolo nastavené. Ak teda nastavíte kalendár v rýchlych možnostiach na Tento mesiac, v nasledujúcom mesiaci sa budú zobrazovať dátumy z aktuálneho mesiaca a nie z predchádzajúceho mesiaca.

Ak sa zobrazuje veľké množstvo údajov, údaje sa načítajú automaticky pri posúvaní myšou. Preto tu nie je klasické stránkovanie.

 

Pôvodná verzia kalendára

Tento kalendár je použitý pre predajné reporty Zaparkované účty a Pokladničné pohyby. Ďalej ho využívajú pôvodné zostavy a niektoré stránky pod záložkou Sklady.

clip0787

 

Ak potrebujete vybrať vlastný rozsah, vyberte položku Vlastný a ťuknutím na pravý a ľavý mesiac vyberte začiatok a koniec obdobia, za ktoré chcete zobraziť údaje. Dátum môžete zadať aj priamo do polí 01 vo formáte dd/mm/rrrr. Kliknutím na ikony 02 môžete prechádzať kalendárom podľa mesiacov a rokov. Nakoniec nastavený rozsah potvrďte kliknutím na tlačidlo Nastaviť 03.

clip0771

 

uziv_tip_icon

Ak potrebujete ako časové obdobie nastaviť iba jeden deň, ťuknite dvakrát na zvolený deň v ľavom či pravom mesiaci. Správne vybraný dátum poznáte podľa tvaru zeleného štvorčeka v kalendári. Pokiaľ je zaoblený, máte všetko zadané správne a kalendár vám dovolí prostredníctvom tlačidla Nastaviť rozsah uložiť.

nahor