Ak chcete správne zobraziť obsah, povoľte JavaScript.

» K dispozícii len v Dotykačke NAPLNO a vyššie. «

Vo Vzdialenej správe môžete vytvoriť niekoľko skladov a tie priradiť určitým pokladniam. Každá pokladnica môže mať vlastný sklad, z ktorého odčerpáva tovar (podružný sklad) alebo naopak jeden sklad môže slúžiť pre viac pokladníc (zdieľaný sklad). Môžete dokonca nastaviť rozdielny sklad v závislosti od predávaných produktov. Tejto funkcii hovoríme priradenie produktov.

sdilene_sklady
podruzne_sklady

 

Kliknutím na záložku Sklady vo vzdialenej správe sa rozbalí ponuka s ďalšími záložkami, ktoré umožňujú zistiť aktuálny stav skladových zásob, naskladniť produkty alebo priradiť určité produkty konkrétnemu skladu.

 

 

dulezite_sdeleni_icon

Dotyková pokladňa má vždy automaticky priradený tzv. východiskový sklad. Ďalšie sklady je možné k pokladni pripojiť prostredníctvom Vzdialenej správy alebo vytvoriť nový sklad priamo na pokladni.

nahor


Pridať všetko

Na niektorých stránkach (Ceny, Sklady a vybrané zoznamy) sa nachádza tlačidlo Pridať všetky 01. Toto tlačidlo presunie všetky položky do okna úprav 02, kde s nimi môžete ďalej pracovať. Na nasledujúcom obrázku je ako príklad pridanie všetkých produktov z kategórie Prílohy do pravidla na sledovanie množstva:

newitem74

nahor

Táto príručka má len informatívny charakter a neposkytuje žiadne záruky. Uvedené špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Obrázky a schémy majú len informatívny charakter. Vzhľad a funkcie zariadenia a softvéru sa môžu líšiť v závislosti od aktuálnej verzie produktu a aplikácií.

Vytvorené s od Dotykačky. ©2024 Dotykačka ČR s.r.o.

  

Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC