Sklady

<< Kliknite pre zobrazenie obsahu >>

Sklady

Navigácia:  Práca s pokladňou > Nastavenie aplikácie >

Voľba Sklady ukazuje východiskový sklad, ktorý pokladnica používa. Predvolený sklad je automaticky vytvorený po aktivácii aplikácie Dotykačka. Každý sklad je reprezentovaný jednoznačným identifikátorom a tým je ID skladu (uvedené v zátvorke).

Vytvoriť nový sklad môžete tlačidlom + VYTVORIŤ NOVÝ SKLAD alebo prostredníctvom webového rozhrania Vzdialenej správy. Pokiaľ potrebujete zmeniť východiskový sklad, ktorý pokladnica používa (chcete napr. dve pokladne nasmerovať do rovnakého skladu), ťuknite vedľa vybraného skladu na tlačidlo NASTAVIŤ AKO VÝCHODISKOVÝ.

Tu teda určujete k akým skladom bude mať každá pokladňa prístup. Ďalej môžete pomocou pravidiel pre každý produkt určiť z akého skladu bude odčítaný. Potom pokladnica používa východiskový sklad, ale určité produkty (tie, pre ktoré vytvoríte pravidlá) čerpá z iného skladu.

vychozi sklad

 

dulezite_sdeleni_icon

Dotyková pokladňa má vždy priradený východiskový sklad. K pokladnici je však možné v rámci Vzdialenej správy pripojiť aj iné sklady. Ak chcete zmeniť východiskový sklad pokladnice, musíte ho najprv vytvoriť a priradiť k tejto pokladnici prostredníctvom Vzdialenej správy. Potom ho vo vyššie uvedených nastaveniach na pokladnici nastavte ako východiskový.

nahor