Nastavenie skladov

<< Kliknite pre zobrazenie obsahu >>

Nastavenie skladov

Navigácia:  Vzdialená správa > Panel záložiek > Sklady >

V záložke Sklady » Nastavenie skladov nájdete prehľad o používaných skladoch a môžete jednotlivé sklady spravovať. Pre ďalšie informácie o skladoch sa pozrite do kapitoly Sklady. Pokiaľ je niektorý sklad využívaný niektorou pokladnicou ako východiskovú, nebude možné ho tu zmazať dovtedy, kým na danej pokladni zvolíte iný sklad.

V tejto časti teda máte možnosť vytvoriť nový sklad alebo zmazať už nepoužívaný sklad. Po vytvorení nového skladu tlačidlom + Pridať v záhlaví je ešte nutné ho "zviditeľniť" pre vybranú pokladňu alebo pokladňu. Nezabudnite teda nastaviť, pre aké pokladne bude nový sklad viditeľný. Celý postup ako vytvoriť nový sklad je popísaný v podkapitole Zdieľané a podružné sklady

Novovytvorený sklad bude na pokladni po jej synchronizácii so Vzdialenou správou viditeľný. Pokiaľ ho chcete využívať pre danú pokladňu ako východiskovú, je nutné ho ešte nastaviť ako východiskovú priamo na danej pokladni.

clip0601

 

Pomocou funkcie Hromadný výber v záhlaví môžete vybrať viacero položiek, ktoré môžete presunúť, odstrániť alebo upraviť iné parametre.

nahor