Priradenie produktov

<< Kliknite pre zobrazenie obsahu >>

Priradenie produktov

Navigácia:  Vzdialená správa > Panel záložiek > Sklady >

» K dispozícii len v Dotykačke NAPLNO a vyššie. «

V prípade niekoľkých skladov môžete jednoducho pomocou pravidiel nastaviť z akého skladu chcete konkrétny produkt odčítať. Na nápoje tak môžete používať iný sklad ako pre ostatné produkty. V rámci vytvorených pravidiel je možné tiež obmedziť čerpanie z určeného skladu len na určité pokladne.
 

Ako priradiť produkt ku konkrétnemu skladu a pokladni?

1_icon

Prejdite na záložku Sklady » Priradenie produktov. Tlačidlom 01 vytvoríte nové pravidlo. Pokiaľ už máte vytvorené nejaké pravidlá, budú zobrazené v prehľade. Tlačidlom 02zobrazíte vlastnosti vybraného pravidla (priradené produkty) a môžete tak pravidlo upraviť. Vymazanie vytvoreného pravidla vykonáte ťuknutím na tlačidlo 03.

skladyvs8

 

2_icon

V záložke Produkty vyberte produkt, ktorý chcete priradiť k určitému skladu a tlačidlom 02 ho pridajte na pravú stranu. Teraz môžete upraviť vlastnosti pravidla. Zobrazené produkty je možné obmedziť na vybranú kategóriu v menu 01. Všetky vybrané produkty priradíte tlačidlom Pridať všetky.

skladyvs910

 

3_icon

Zadajte Názov pravidla a z rozbaľovacieho menu Pokladnica 03 vyberte pokladňu, pre ktorú bude pravidlo platiť. Z rozbaľovacieho menu Sklad 04 vyberte sklad, z ktorého sa budú produkty odčítať a potom tlačidlom Uložiť 06 pravidlo pre priradenie produktov uložte. Ak potrebujete produkt z pravidla neskôr odstrániť, otvorte pravidlo a tlačidlom 05 produkt odstráňte. Akonáhle teraz na vybranej pokladni predáte produkty uvedené v pravidle, budú odpočítané z nastaveného skladu v pravidle.

 

uziv_tip_icon

V prípade, že potrebujete priradiť produkty pod viac skladov či pokladní, vytvorte zvláštne pravidlo pre každú pokladňu a sklad.

nahor