Ak chcete správne zobraziť obsah, povoľte JavaScript.

Ako nastaviť kontrolu alebo prepočet marže pre produkt pri naskladnení?

Dotykačka umožňuje pri naskladnení produktov kontrolovať a automaticky dopočítavať maržu, ktorú ste vopred nastavili pre konkrétny produkt.
 

poznamka_icon

Ako Dotykačka počíta nákupnú cenu?

nakupnicena

Poznámka: Dotykačka nevypočítava nákupnú cenu podľa metódy FIFO.

 

1_icon

Najskôr maržu pre zvolený produkt nastavte vo vlastnostiach produktu. Maržu je možné definovať ako čiastku v korunách alebo percentuálne. V takom prípade je nutné hodnotu zapísať s percentami (napr. 20%). Na obrázku nižšie je marža zapísaná v percentách.

marze_800_edge_dr_ps

 

2_icon

Pri naskladnení ponechajte aktívnu možnosť Upraviť nákupnú cenu. V ďalšom kroku potom doplňte množstvo naskladňovaných produktov a zadajte ich nákupnú cenu.

marze2_800_edge_ps_dr_no_m
clip1084

 

3_icon

V treťom kroku, na základe doplnenej predajnej ceny, uvidíte zodpovedajúci zisk a maržu. Šípky potom indikujú, či je zisk a marža na základe váženého priemeru skôr zadaných cien nižší, zhodný alebo vyšší. V prípade nižšej marže, než je nastavená pri produkte, sa zobrazí upozornenie. Kliknutím na PREPOČÍTAŤ PREDAJNÉ CENY bude predajná cena upravená tak, aby zodpovedala nastavenej marži pri každom produkte.

marze3_800_edge_no_ps_m

nahorTáto príručka má len informatívny charakter a neposkytuje žiadne záruky. Uvedené špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Obrázky a schémy majú len informatívny charakter. Vzhľad a funkcie zariadenia a softvéru sa môžu líšiť v závislosti od aktuálnej verzie produktu a aplikácií.

Vytvorené s od Dotykačky. ©2024 Dotykačka ČR s.r.o.

  


Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC