Nastavenie a používanie marží

<< Kliknite pre zobrazenie obsahu >>

Nastavenie a používanie marží

Navigácia:  Vzdialená správa > Panel záložiek > Sklady > Zoznam naskladnení >

Ako nastaviť kontrolu alebo prepočet marže pre produkt pri naskladnení?

Dotykačka umožňuje pri naskladnení produktov kontrolovať a automaticky dopočítavať maržu, ktorú ste vopred nastavili pre konkrétny produkt.
 

poznamka_icon

Ako Dotykačka počíta nákupnú cenu?

nakupnicena

Poznámka: Dotykačka nevypočítava nákupnú cenu podľa metódy FIFO.

 

1_icon

Najskôr maržu pre zvolený produkt nastavte vo vlastnostiach produktu. Maržu je možné definovať ako čiastku v korunách alebo percentuálne. V takom prípade je nutné hodnotu zapísať s percentami (napr. 20%). Na obrázku nižšie je marža zapísaná v částke.

marze_800_edge_dr_ps

 

2_icon

Než začnete naskladňovať tovar, vyberte, či chcete byť na nastavenú maržu iba upozornení (tlačidlo Iba upozorniť 02), alebo či ju má systém automaticky dopočítať (tlačidlo Prepočítať predajnú cenu 01). Akonáhle pridáte totiž nejaký produkt na naskladnenie pomocou tlačidla Pridať, Pridať všetky, alebo pomocou importu, nebude už možné tlačidlá na kontrolu a prepočítavanie marže používať.

marze2_800_edge_ps_dr_no_m

 

3_icon

Teraz pridajte produkt na naskladnenie a podľa toho, akú ste vybrali variant v predchádzajúcom kroku, bude program reagovať. V prípade zvolenia možnosti Iba upozorniť, vás program upozorní hláškou Cena mimo marže pod políčkom Predajná cena s DPH, pokiaľ je nákupná cena s DPH + zvolená marža vyššia, než predajná cena s DPH.

nahor


 

Príklady nastavení:

V nasledujúcom príklade je priemerná nákupná cena bez DPH 16 EUR 01, čo je s 5 EUR nastavenej marže menej, ako 20 EUR s DPH zadaných v políčku Predajná cena s DPH 02. Preto budete upozornení, že nastavená cena je mimo marže. V takom prípade môžete upraviť buď nákupnú, alebo predajnú cenu tak, aby rozdiel medzi nimi bol rovnaký, alebo vyšší, než zvolená marža.

marze3_800_edge_no_ps_m

 

Pokiaľ zvolíte možnosť Prepočítať predajnú cenu, program automaticky prepočíta predajnú cenu s DPH tak, aby sa rovnala priemernej nákupnej cene bez DPH + marži. V nasledujúcom príklade sme zadali nákupnú cenu bez DPH 16 EUR 01. Nákupná cena s DPH je potom spoločne s maržou 5 EUR 160 EUR, čo je suma, ktorá je automaticky vypočítaná a doplnená do políčka Predajná cena s DPH 02.

marze4_800_edge_ps_no_m

 

Pod políčkom Množstvo je zobrazené množstvo vybraného produktu na sklade. Na obrázku vyššie vidíme, že máme na sklade 26 kusov a môžeme podľa toho zvoliť množstvo na naskladnenie.
 

uziv_tip_icon

Maržu použitú na naskladnenie produktov môžete nastaviť aj pre celú kategóriu.

nahor