Skladové pohyby

<< Kliknite pre zobrazenie obsahu >>

Skladové pohyby

Navigácia:  Práca s pokladňou > Reporty >

Report Skladové pohyby na základe vykonaných inventúr (najčastejšie na konci zmeny) zobrazia vykonané skladové pohyby, inventúrny rozdiel a finančný rozdiel v predajnej cene.

Pre zobrazenie tohto reportu (v gastro segmente známom aj ako "zrkadlo") je najprv nutné v Aplikácii Sklad vykonať počiatočnú inventúru. Tým sa stanoví počiatočný stav všetkých položiek. Prvý report sa vygeneruje až s druhou prevedenou inventúrou, kedy sa porovná stav zásob medzi týmito dvoma inventúrami. Po každej ďalšej inventúre sa už vygeneruje ďalší report, kedy sa vždy porovnajú posledné dve inventúry. Na vygenerovanie skladu nie je nutné vykonávať kompletnú inventúru, reporty sa vygenerujú aj po čiastočnej inventúre (napr. len nápoje, alebo len jedlo).

 

1_icon

Vyberte report skladových pohybov pre konkrétny sklad 01 tým, že naň ťuknete 02.

reporty2b_800_edge

 

2_icon

Zobrazí sa vám kompletný skladový prehľad. Podobný prehľad je aj v Reporte inventúr v Aplikácii Sklad, tu máte ale navyše prehľad o počiatočnom stave, predajoch a nákupoch, a tiež o cenovom rozdiele.

reporty3_800_edge

nahor