Stornovanie účtu

<< Kliknite pre zobrazenie obsahu >>

Stornovanie účtu

Navigácia:  Práca s pokladňou > Hlavná obrazovka a účtovanie > Dlaždicové menu > História >

Storno účtu môžete v Dotykačke vykonať buď úplne a stornovať tak celý účet, alebo len čiastočne, kedy vyberiete jednotlivé položky z daného účtu, ktoré majú byť stornované. Nezáleží na tom, či stornujete účet zaplatený v hotovosti, alebo kartou. V oboch prípadoch dôjde k vystaveniu tzv. opravného dokladu v zápornej hodnote. Táto záporná hodnota sa eviduje pod rovnakým číslom dokladu a dôjde tak k porovnaniu tržieb. Opravný doklad dávate do účtovníctva.

 

 

Ako urobiť storno účtu?

1_icon

Ťuknutím na dlaždicu História zobrazíte zoznam účtov v chronologickom poradí. Vyberte ten, ktorí chcete úplne alebo čiastočne stornovať a pomocou fialovej ikony troch bodiek 01 zobrazte ponuku Možnosti účtu. Tu vyberte možnosť Stornovať tento účet 02.

screenshot_2017-09-14-13-58-07

 

2_icon

Zobrazí sa dialógové okno s niekoľkými možnosťami ako vykonať storno:

Ak chcete stornovať celý účet, ťuknite v pravej dolnej časti dialógu na položku VYPLATENÉ 01 (zákazníkovi budú vrátené peniaze).

Pri storne účtu môžete povoliť možnosť Vrátiť tovar do skladu 03 a zvoliť, či sa položky v danom účte pridajú späť na sklad. Táto možnosť funguje bez ohľadu na to, či zákazníkovi vrátite peniaze alebo nie.

Ak chcete zrušiť len niektoré položky, musíte vybrať čiastočné storno. Môžete to urobiť buď dlhým stlačením ikony troch zvislých bodiek 02, alebo ťuknutím na túto ikonu a výberom možnosti Čiastočné storno zo zobrazenej ponuky. Ak chcete vykonať čiastočné storno, pokračujte ďalším krokom, inak prejdite priamo na krok 4.

Bez ohľadu na pôvodný typ platby (napr. kartou) si môžete vybrať iný spôsob vrátenia peňazí (napr. v hotovosti) 04.

Po dokončení storna sa vytlačí potvrdenie o storne so zápornou sumou stornovaného účtu alebo položky.

storno2b_final

 

3_icon

Ťuknutím na jednoduchý zobáčik presuniete jeden kus produktu z okna Storno do okna Čiastočné storno (v príklade na obr. nižšie presunieme Pomarančovú a Kráľovskú tortu). Ťuknutím na dvojitý zobáčik presuniete všetky kusy vybraného produktu. Ak by teda na účte boli 2 kusy Kráľovskej torty, všetky by sa presunuli.

Po výbere položiek, ktoré chcete stornovať, pokračujte ťuknutím na Vyplatené, rovnako ako keby ste zrušili celý účet.

storno4_final
storno5_final

 

4_icon

Teraz sa vráťte do okna História, kde môžete skontrolovať, či boli vybrané položky stornované. Uistite sa, že ste zaškrtli možnosti zobrazenia stornovaných účteniek 01, aby sa v prehľade zobrazovali. Ťuknutím na storno účet 02 zobrazíte vľavo jeho podrobnosti 03. Čiastočne zrušený účet bude označený ako Čiastočne stornované 05. Ak zrušíte celý účet, bude označený ako Stornované 04.

storno9c_800_no_edge

 

poznamka_icon

Pokiaľ urobíte čiastočné či plné storno účtu, bude v Histórii zobrazený ako pôvodný stornovaný účet (účet so stornovanými položkami), tak aj nový záznam, ktorý označujeme Storno účet. Tento Storno účet je automaticky vytvorený ako odkaz k pôvodnému účtu a obsahuje celkovú stornovanú čiastku z pôvodného účtu. Ak teda stornujete z účtu za celkom 20 EUR dve položky po 5 EUR, bude mať Storno účet hodnotu -10 EUR.

 

nahor


Možnosti stornovania účtu

Na obrázku nižšie vidíte ponuku, ktorá sa zobrazí po ťuknutí na ikonku troch vertikálnych bodiek na karte Storno:

Na storno jednotlivých položiek na účte môžete použiť možnosť ČIASTOČNÉ STORNO, ktorá je opísaná vyššie.

Možnosť ZMENIŤ POZNÁMKU je užitočná, ak potrebujete pridať nejaké informácie k stornovanému účtu, napr. dôvod storna.

moznosti_uctu_800_ps

nahor


Scenáre použitia storna účtu

Existuje niekoľko scenárov, podľa ktorých sa zmení celková hotovosť v pokladni. Tieto scenáre reflektujú, či vám zákazník za tovar zaplatil, a či ste mu pri storne vrátili peniaze:

1.Zákazník si tovar (službu) kúpil a zaplatil vám zaň (bežná prax). Pri vrátení tovaru a stornovaní účtu peniaze zákazníkovi vrátite (zvolíte voľbu Vyplatené). To znamená, že peniaze budú odpočítané z účtu a finančný stav bude zodpovedať stavu, keď predaj nebol realizovaný, pretože obdržané peniaze boli zákazníkovi vrátené. V pokladni sa ku dňu vystavenia účtu vytvorí doklad, ktorý navyšuje tržbu podľa typu úhrady a započítava sa do DPH a pokladničných transakcií. Vyplatením sa ku dňu vystavenia storna vytvorí doklad, ktorý zase v zápornej hodnote ponižuje tržbu podľa typu úhrady a ponižuje DPH a pokladničné transakcie.

2.Nesprávny spôsob platby: Zákazník kúpil tovar a zaplatil vám v hotovosti. Obsluha omylom zadala ako typ platby platbu kartou. V tomto prípade je potrebné vybrať v Možnostiach účtu Stornovať tento účet, potom ťuknúť na Vyplatené účtu a zároveň vybrať rovnaký spôsob platby, ktorý bol omylom použitý na zaplatenie účtu. Teraz znovu uskutočníte predaj toho istého produktu, avšak so správnym typom platby.

3.Zákazník si objednal jedlo a dostal objednávkový lístok (bon) na prevzatie jedla. Neskôr však zmenil názor. Ak ste v nastaveniach úlohy Tlač objednávok aktivovali možnosť Tlačiť storno objednávky pri stornovaní sa okrem štandardnej storno účtenky vytlačí aj storno bon do kuchyne, aby sa objednávka nepripravovala.

 

dulezite_sdeleni_icon

V prípade nedodržania postupu pri oprave chybne zadaného typu platby nebude pri uzávierke súhlasiť hotovosť s platobnými transakciami.

nahor