Dlaždicové menu

<< Kliknite pre zobrazenie obsahu >>

Dlaždicové menu

Navigácia:  Práca s pokladňou > Hlavná obrazovka a účtovanie >

Dlaždicové menu na hlavnej obrazovke Dotykačky poskytuje rýchly prístup k vybraným funkciám dotykovej pokladnice a operáciám s účtom. Ťuknutím na vybrané tlačidlo na obrázku prejdite do príslušnej kapitoly.

dlazdicove_menu

 

nahor