Odhlásiť sa

<< Kliknite pre zobrazenie obsahu >>

Odhlásiť sa

Navigácia:  Práca s pokladňou > Hlavná obrazovka a účtovanie > Dlaždicové menu >

odhlasit1Ťuknutím na toto tlačidlo odhlásite aktuálne prihláseného užívateľa (zamestnanca).

Dotykačka umožňuje vytvárať užívateľské účty, ktorým možno prideliť užívateľské práva na ovládanie pokladnice a aplikácie sklad. Vhodným nastavením užívateľských účtov a práv môžete zabrániť obsluhe vykonávať neoprávnené nastavenia, pokladničné a skladové operácie alebo obmedziť prístup na prehľad tržieb. Podrobné informácie o užívateľských účtoch a právach nájdete v časti Správa používateľov.

V závislosti od licencie Dotykačky môže byť k dispozícii aj jednoduchý dochádzkový systém, ktorý je súčasťou prihlasovacieho dialógu.

 

clip0026

 

poznamka_icon

Ak sa užívateľ, ktorý pracoval s otvoreným účtom, odhlási, účet sa automaticky uloží a zaparkuje. Po prihlásení ho nájdete v časti Otvorené účty.

nahor