Ak chcete správne zobraziť obsah, povoľte JavaScript.

odhlasit1Ťuknutím na toto tlačidlo odhlásite aktuálne prihláseného užívateľa (zamestnanca).

Dotykačka umožňuje vytvárať užívateľské účty, ktorým možno prideliť užívateľské práva na ovládanie pokladnice a aplikácie sklad. Vhodným nastavením užívateľských účtov a práv môžete zabrániť obsluhe vykonávať neoprávnené nastavenia, pokladničné a skladové operácie alebo obmedziť prístup na prehľad tržieb. Podrobné informácie o užívateľských účtoch a právach nájdete v časti Správa používateľov.

V závislosti od licencie Dotykačky môže byť k dispozícii aj jednoduchý dochádzkový systém, ktorý je súčasťou prihlasovacieho dialógu.

 

clip0026

 

poznamka_icon

Ak sa užívateľ, ktorý pracoval s otvoreným účtom, odhlási, účet sa automaticky uloží a zaparkuje. Po prihlásení ho nájdete v časti Otvorené účty.

nahorTáto príručka má len informatívny charakter a neposkytuje žiadne záruky. Uvedené špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Obrázky a schémy majú len informatívny charakter. Vzhľad a funkcie zariadenia a softvéru sa môžu líšiť v závislosti od aktuálnej verzie produktu a aplikácií.

Vytvorené s od Dotykačky. ©2024 Dotykačka ČR s.r.o.

  


Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC