Ak chcete správne zobraziť obsah, povoľte JavaScript.

Pred samotným používaním dotykovej pokladnice odporúčame najprv vytvoriť užívateľské účty pre jednotlivých zamestnancov, ktorí budú s pokladnicou pracovať. Každému užívateľskému účtu totiž priradíte súbor oprávnení a určíte, ku ktorým funkciám a prehľadom v pokladnici bude mať daná osoba alebo osoby prístup. Ak pre užívateľské konto nastavíte PIN kód, budete ho nutné zadať na prihlásenie a konto bude chránené pred neoprávneným použitím. Ak máte čítačku čiarových kódov alebo čipov, užívatelia sa môžu automaticky prihlásiť / odhlásiť zo svojho účtu načítaním čiarového kódu alebo čipovej karty.

Okrem práv pre pokladničné operácie či aplikáciu Sklad, môžete tiež určiť, aké informácie uvidí užívateľ po prihlásení do Vzdialenej správy. Užívateľské práva pre Vzdialenú správu však používajú samostatné užívateľské účty a nesúvisia s účtami zamestnancov v pokladni. Prístup do Vzdialenej správy tak môže mať aj osoba, ktorá priamo s pokladňou nepracuje, ale potrebuje mať napr. prehľad o tržbách. Postup vytvorenia užívateľského účtu vo Vzdialenej správe a priradení práv nájdete v tejto kapitole.

 

uziv_tip_icon

V závislosti od vašej licencie Dotykačky môže byť k dispozícii aj jednoduchý dochádzkový systém. Táto možnosť je dostupná v prihlasovacom dialógu. Ďalšie informácie o dochádzkovom systéme nájdete v kapitole Dochádzka.

dulezite_sdeleni_icon

Ak vo vlastnostiach účtu nenastavíte kód PIN, bude môcť toto konto používať ktokoľvek. V predvolenom nastavení nie je prihlasovanie nijako chránené. Minimálne odporúčame nastaviť PIN kód pre predvolené konto Administrátora, ktoré má prístup ku všetkým funkciám pokladnice.

Ak užívateľ zabudne svoj PIN kód pre prihlásenie do pokladnice, môže ho zmeniť vo Vzdialenej správe. Pozrite si tiež tento článok (v českom jazyku) v databáze znalostí.

Predvolené konto správcu nemožno odstrániť ani zmeniť jeho užívateľské práva. Vždy má plný súbor práv, preto dôrazne odporúčame zabezpečiť toto konto PIN kódom.

 

Ako nastaviť užívateľský účet?

1_icon

Na hlavnej obrazovke Dotykačky otvorte postranné menu a vyberte položku Nastavenie aplikácie. V zozname vyberte položku Správa používateľov.

ucty12

 

2_icon

V ľavej časti obrazovky 01 uvidíte zoznam všetkých vytvorených účtov. Štandardne je tu vytvorený účet Administrátor, čo je východiskový užívateľský účet Dotykačky s neobmedzenými právami. Môžu tu tiež byť vytvorené ďalšie ukážkové účty. Účet upravíte ťuknutím na jeho názov, alebo pomocou tlačidla 02 vytvoríte účet nový. Predvolený účet administrátora nie je možné zmazať.

ucty2

 

3_icon

Základnými údajmi užívateľského účtu je meno, e-mailová adresa, telefón, PIN a čiarový kód. Jedinou vyžadovanou položkou je meno účtu, ostatné položky sú voliteľné. Štvormiestny PIN slúži na zabezpečenie účtu. Pokiaľ majú zamestnanci karty s čiarovým kódom, môžu sa autorizovať načítaním čiarového kódu, ktorý musí korešpondovať s čiarovým kódom v ich užívateľskom účte. Upravte či doplňte požadované údaje a nastavenia uložte ťuknutím na tlačidlo ULOŽIŤ 03 vpravo hore.

Ak potrebujete odstrániť užívateľský účet, otvorte vlastnosti užívateľa a ťuknite na tlačidlo ODSTRÁNIŤ POUŽÍVATEĽA 04 v spodnej časti.

ucty34

 

poznamka_icon

Každému užívateľovi môžete nastaviť maximálnu zľavu, ktorú môže poskytnúť. Maximálnu zľavu je možné definovať aj vo vlastnostiach kategórie produktov. Toto obmedzenie sa však vzťahuje len na zľavu uplatnenú na položku na účte, nie na zľavu pre celý účet v Platobnom dialógu.

clip0578

uziv_tip_icon

Užívatelia, ktorí majú zadaný PIN, ale nemajú aktivovanú možnosť Prístup vyžaduje vždy PIN, sa môžu prihlásiť buď pomocou pinu, alebo výberom svojho mena v zozname užívateľov, pozri časť Prihlasovanie / odhlasovanie užívateľov. Účet však nie je chránený PIN kódom. Ak spojite možnosť Prístup vyžaduje vždy PIN s PIN kódom, účet bude chránený a nebude sa zobrazovať ani v zozname užívateľov. Na prihlásenie preto musí užívateľ vždy priamo zadať PIN.

nahor

Táto príručka má len informatívny charakter a neposkytuje žiadne záruky. Uvedené špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Obrázky a schémy majú len informatívny charakter. Vzhľad a funkcie zariadenia a softvéru sa môžu líšiť v závislosti od aktuálnej verzie produktu a aplikácií.

Vytvorené s od Dotykačky. ©2024 Dotykačka ČR s.r.o.

  

Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC