Zabezpečenie účtu

<< Kliknite pre zobrazenie obsahu >>

Zabezpečenie účtu

Navigácia:  Práca s pokladňou > Nastavenie aplikácie > Správa používateľov >

Každý užívateľský účet zabezpečíte definovaním číselného kódu (pinu) vo vlastnostiach účtu. Pokiaľ má účet nastavený PIN, je nutné ho pre prihlásenie vždy zadať. Takto zabezpečený účet tak nebude môcť použiť užívateľ (zamestnanec), ktorý PIN nepozná. PIN nastavíte vo vlastnostiach každého zákazníckeho účtu. Ak PIN zabudnete, je možné ho zmeniť vo Vzdialenej správe.

V samostatnom nastavení môžete tiež definovať, k akým aplikáciám v rámci pokladne budú mať užívatelia prístup. Toto nastavenie je platné pre všetkých užívateľov. Pre viac informácií a postup sa pozrite do tejto kapitoly.

 

dulezite_sdeleni_icon

Ak užívateľ zabudne svoj PIN kód na prihlásenie do pokladnice, môžete ho zmeniť vo Vzdialenej správe. Pozrite si tiež tento článok (v českom jazyku) v databáze znalostí.

 

Ako nastaviť ochranu účtu pinom?

1_icon

Ťuknutím na vybraný účet otvorte jeho vlastnosti. V časti Zabezpečenie aktivujte možnosť Prístup vyžaduje vždy PIN.

ucty45

 

2_icon

Zobrazí sa dialóg do ktorého zadajte nový PIN a následne ešte znova pre potvrdenie. Zadanie vždy potvrďte ťuknutím na znak parafa. Nakoniec všetko nezabudnite uložiť.

clip0185

 

3_icon

Teraz sa vráťte na hlavnú obrazovku Dotykačky a ťuknite na tlačidlo ODHLÁSIŤ SA. Zobrazí sa prihlasovací dialóg. Pre prihlásenie stačí rovno zadať na číselnej klávesnici nastavený PIN 01 a ťuknúť na tlačidlo Hotovo parafa. Zamestnanci s nastaveným pinom nie sú zobrazení v zozname zamestnancov na ľavej strane.

ucty9

 

uziv_tip_icon

Dotykačku môžete nastaviť tak, aby pri každom zatvorení vyžadovala prihlásenie pomocou PIN kódu. Ak teda aplikáciu ukončíte a potom ju znovu spustíte, zobrazí sa vyššie zobrazený prihlasovací dialóg. Túto možnosť nájdete v Nastavenie aplikácie v časti Bezpečnostné nastavenia.

nahor