Bezpečnostné nastavenia

<< Kliknite pre zobrazenie obsahu >>

Bezpečnostné nastavenia

Navigácia:  Práca s pokladňou > Nastavenie aplikácie >

Automatické odhlásenie

Automaticky odhlásiť používateľa s aktívnym PIN kódom

Ak je táto voľba aktívna, prihlásený užívateľ sa automaticky odhlási, keď pokladňa prejde do režimu spánku (displej je vypnutý). Podmienkou pre automatické odhlásenie je, aby bol užívateľský účet chránený PIN kódom.

Automaticky odhlásiť po vystavení dokladu

Ak je táto možnosť aktívna, prihlásený užívateľ bude po vystavení dokladu (uzavretie účtu) automaticky odhlásený. To je užitočné napríklad vtedy, ak jednu pokladňu používa niekoľko užívateľov.

 

Kontrola otvorených účtov pri uzavretí pokladnice

Výberom jednej z hodnôt určíte správanie pri zatváraní pokladnice, ak sú otvorené - zaparkované účty:

Povoliť otvorené účty - Pri zatváraní pokladnice sa otvorené účty budú ignorovať, pokladnica sa štandardne zatvorí.

Zobraziť varovanie - Pri zatváraní pokladne sa v dialógovom okne zobrazí počet otvorených účtov, pokladňa sa však štandardne zatvorí.

Zakázať uzavretie pokladnice - Bude zobrazené upozornenie s otvorenými účtami a pokladňu nebude možné uzavrieť.

 

Upozorňovať na nezaplatené doklady

Pri uzavretí pokladne zobrazí upozornenie v prípade, že pokladňa eviduje nezaplatené účty.

nahor