Ak chcete správne zobraziť obsah, povoľte JavaScript.

Automatické odhlásenie

Automaticky odhlásiť používateľa s aktívnym PIN kódom

Ak je táto voľba aktívna, prihlásený užívateľ sa automaticky odhlási, keď pokladňa prejde do režimu spánku (displej je vypnutý). Podmienkou pre automatické odhlásenie je, aby bol užívateľský účet chránený PIN kódom.

Automaticky odhlásiť po vystavení dokladu

Ak je táto možnosť aktívna, prihlásený užívateľ bude po vystavení dokladu (uzavretie účtu) automaticky odhlásený. To je užitočné napríklad vtedy, ak jednu pokladňu používa niekoľko užívateľov.

 

Kontrola otvorených účtov pri uzavretí pokladnice

Výberom jednej z hodnôt určíte správanie pri zatváraní pokladnice, ak sú otvorené - zaparkované účty:

Povoliť otvorené účty - Pri zatváraní pokladnice sa otvorené účty budú ignorovať, pokladnica sa štandardne zatvorí.

Zobraziť varovanie - Pri zatváraní pokladne sa v dialógovom okne zobrazí počet otvorených účtov, pokladňa sa však štandardne zatvorí.

Zakázať uzavretie pokladnice - Bude zobrazené upozornenie s otvorenými účtami a pokladňu nebude možné uzavrieť.

 

Upozorňovať na nezaplatené doklady

Pri uzavretí pokladne zobrazí upozornenie v prípade, že pokladňa eviduje nezaplatené účty.

nahorTáto príručka má len informatívny charakter a neposkytuje žiadne záruky. Uvedené špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Obrázky a schémy majú len informatívny charakter. Vzhľad a funkcie zariadenia a softvéru sa môžu líšiť v závislosti od aktuálnej verzie produktu a aplikácií.

Vytvorené s od Dotykačky. ©2024 Dotykačka ČR s.r.o.

  


Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC