Ak chcete správne zobraziť obsah, povoľte JavaScript.

Okrem definovania užívateľských práv k jednotlivým aplikáciám (Dotykačka a Sklad) môžete zabezpečiť aj prostredie pokladnice (tabletu). Tieto možnosti ponúka tzv. launcher Dotykačka, ktorý je predvoleným prostredím po spustení pokladnice.

V jeho nastaveniach určíte, ktoré aplikácie môžu užívatelia spúšťať. Tieto aplikácie sa zobrazia na pracovnej ploche po spustení pokladnice. Prístup k ďalším aplikáciám je potom možné chrániť zadaním PIN kódu. Nastavenie launcheru môžete tiež chrániť pomocou PIN kódu, aby ho obsluha nemohla meniť. Ochrana pinom však platí pre všetkých užívateľov (zamestnancov), ktorí pracujú s pokladňou.

 

Ako nastaviť, ku ktorým aplikáciám majú užívatelia prístup?

1_icon

Na predvolenej obrazovke tabletu s ikonami jednotlivých aplikácií ťuknite na ikonu ozubeného kolieska v pravom dolnom rohu.

zabezpeceni

 

2_icon

Otvorí sa stránka nastavenia. Najprv ťuknite na položku NASTAVIŤ PIN v časti 02 a nastavte si vlastný PIN kód. Potom aktivujte možnosti v tejto časti a rozhodnite, či sa má vyžadovať PIN na prístup ku všetkým aplikáciám alebo či sa má chrániť len toto nastavenie. Ak chcete vybrať povolené aplikácie, ťuknite na položku Zoznam zobrazených aplikácií 01.

zabezpeceni3

 

3_icon

V zozname zaškrtnite aplikácie, ktoré chcete povoliť. Vybrané aplikácie budú prístupné užívateľom a zobrazia sa priamo na pracovnej ploche. Ak ste v nastaveniach vyššie aktivovali možnosť Požadovať PIN pri prístupe ku všetkým aplikáciám, na spustenie ostatných neoznačených aplikácií budete musieť zadať PIN. Nastavenia nemusíte nijako ukladať.

zabezpeceni2

 

Ak teraz ťuknete na ikonu zobrazenia všetkých aplikácií 03, budete musieť zadať PIN kód. Priamo bude možné spustiť iba aplikácie zobrazené na ploche. Teda aplikácie, ktoré ste označili v predchádzajúcom kroku.

zabezpeceni4

 

poznamka_icon

Prístup k aplikáciám potrebným na prevádzku dotykovej pokladnice nie je možné zabezpečiť pomocou kódu PIN. Tieto aplikácie sú už v zozname implicitne označené.

nahorTáto príručka má len informatívny charakter a neposkytuje žiadne záruky. Uvedené špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Obrázky a schémy majú len informatívny charakter. Vzhľad a funkcie zariadenia a softvéru sa môžu líšiť v závislosti od aktuálnej verzie produktu a aplikácií.

Vytvorené s od Dotykačky. ©2023 Dotykačka ČR s.r.o.

  


Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC