Launcher Dotykačka

<< Kliknite pre zobrazenie obsahu >>

Launcher Dotykačka

Navigácia:  Začíname >

Predvoleným prostredím po spustení dotykovej pokladnice je tzv. launcher. Je to vlastne užívateľské prostredie s pracovnou plochou a aplikáciami. Launcher neslúži len ako východiskový bod pre prístup k pokladničným aplikáciám, ale ponúka aj ďalšie funkcie:

Výber aplikácií zobrazených na pracovnej ploche

Rýchly prístup ku všetkým nainštalovaným aplikáciám v pokladni

Zmena veľkosti displeja (zmena veľkosti textu)

Možnosť chrániť prístup ku všetkým aplikáciám a nastaveniam launcheru pomocou PIN kódu.

 

Obrazovka launcheru

clip0117

 

01

Hlavná obrazovka s aplikáciami

02

Rýchly prístup k aplikácii Dotykačka Marketplace, ktorý sa používa na inštaláciu a aktualizáciu pokladničných aplikácií

03

Zoznam všetkých nainštalovaných aplikácií v pokladni

04

VsVstup do nastavenia launcheru

nahor

Nastavenie

Ťuknutím na ikonu Nastavenie 04 v pravom dolnom rohu hlavnej obrazovky získate prístup k vlastným nastaveniam launcheru.

clip0118

 

Všeobecné

Zoznam zobrazovaných aplikácií
Ťuknutím na položku zobrazíte zoznam nainštalovaných aplikácií v dotykovej pokladnici. Ak aplikácie označíte, zobrazia sa priamo na pracovnej ploche (pozri ikonu 01 na obrázku vyššie). Neoznačené aplikácie sa na ploche nezobrazia. Vždy ich však nájdete v zozname všetkých nainštalovaných aplikácií 03. Toto nastavenie teda umožňuje určiť, ktoré aplikácie sa majú zobrazovať priamo na ploche tabletu.

 

Vzhľad

Veľkosť zobrazenia
Tu vyberiete preferovanú veľkosť písma - textu. Väčší text znamená väčšie písmo na obrazovke, teda lepšiu čitateľnosť. Menší text umožňuje zobraziť viac informácií na pokladničnej obrazovke.

Počet stĺpcov v zozname aplikácií
Toto nastavenie ovplyvňuje počet stĺpcov aplikácií zobrazených na ploche 01 a v zozname všetkých aplikácií 03.

 

Zabezpečenie

Požadovať PIN pri prístupe k nastaveniu
Ak je aktivované, na prístup k nastaveniam launcheru 04 je potrebné zadať nastavený PIN kód.

Požadovať PIN pri prístupe ku všetkým aplikáciám
Ak je aktivované, musíte zadať PIN kód, ktorý ste nastavili na prístup k zoznamu všetkých aplikácií 03.

Nastaviť PIN
Tu nastavíte vlastný PIN kód, aby ste zabránili obsluhe pokladnice v prístupe k zoznamu všetkých aplikácií a tiež k nastaveniam launcheru. Obsluha bude môcť spustiť iba aplikácie na pracovnej ploche. Táto možnosť zabezpečenia je podrobne popísaná v nasledujúcej kapitole.

 

dulezite_sdeleni_icon

Dôrazne neodporúčame inštalovať do pokladnice iné aplikácie tretích strán. V opačnom prípade môže byť pokladňa vyťažená a celkovo sa spomaliť. Taktiež sa odporúča aspoň raz týždenne dotykovú pokladnicu reštartovať, aby sa operačný systém udržiaval v dobrom stave.

nahor