Zapínanie a vypínanie pokladnice

<< Kliknite pre zobrazenie obsahu >>

Zapínanie a vypínanie pokladnice

Navigácia:  Začíname >

Zapnutie

15" dotyková pokladnica

Po zapnutí stlačte tlačidlo on na zadnej strane tabletu.

10" dotyková pokladnica

Ak chcete tablet zapnúť, stlačte tlačidlo on na pravej strane tabletu (ak je na šírku).

 

Vypínanie / uspávanie

Ak chcete tablet vypnúť, dlho stlačte on a ťuknite na možnosť Vypnúť v ponuke na displeji tabletu. V tej istej ponuke nájdete aj možnosť Reštartovať, tj. vypnutie a opätovné spustenie. Ak krátko stlačíte tlačidlo vypnutia, pokladnica sa iba uspí. Ďalším krátkym stlačením tlačidla pokladnicu prebudíte.

 

dulezite_sdeleni_icon

Dotykovú pokladnicu vždy vypnite, ako je opísané vyššie. Nikdy neodpájajte napájanie, keď je pokladnica v prevádzke, mohlo by dôjsť k poškodeniu systému.

Dotykovú pokladnicu sa odporúča reštartovať aspoň raz týždenne. Pomôže aj štandardné vypnutie pokladnice mimo prevádzkových hodín. Dlhodobá prevádzka bez reštartu môže viesť k spomaleniu pokladnice.

nahor