Ak chcete správne zobraziť obsah, povoľte JavaScript.

Zapnutie

10"pokladnica a 15" dotyková pokladnica

Po zapnutí stlačte tlačidlo on na zadnej strane tabletu.

Staršia 10" dotyková pokladnica

Ak chcete tablet zapnúť, stlačte tlačidlo on na pravej strane tabletu (ak je na šírku).

 

Vypínanie / uspávanie

Ak chcete pokladňu vypnúť, dlho stlačte on a ťuknite na možnosť Vypnúť v ponuke na displeji tabletu. V tej istej ponuke nájdete aj možnosť Reštartovať, tj. vypnutie a opätovné spustenie. Ak krátko stlačíte tlačidlo vypnutia, pokladnica sa iba uspí. Ďalším krátkym stlačením tlačidla pokladnicu prebudíte.

 

dulezite_sdeleni_icon

Dotykovú pokladnicu vždy vypnite, ako je opísané vyššie. Nikdy neodpájajte napájanie, keď je pokladnica v prevádzke, mohlo by dôjsť k poškodeniu systému.

Dotykovú pokladnicu sa odporúča reštartovať aspoň raz týždenne. Pomôže aj štandardné vypnutie pokladnice mimo prevádzkových hodín. Dlhodobá prevádzka bez reštartu môže viesť k spomaleniu pokladnice.

Pokiaľ sa po pripojení napájania pokladnica nenabíja, ponechajte ju vypnutú s napájaním 3 - 5 hodín. Po tejto dobe dôjde k oživeniu akumulátora a pokladňa sa začne nabíjať (platí len pre pokladnice so zabudovaným akumulátorom).

nahor

Táto príručka má len informatívny charakter a neposkytuje žiadne záruky. Uvedené špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Obrázky a schémy majú len informatívny charakter. Vzhľad a funkcie zariadenia a softvéru sa môžu líšiť v závislosti od aktuálnej verzie produktu a aplikácií.

Vytvorené s od Dotykačky. ©2024 Dotykačka ČR s.r.o.

  

Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC