Ak chcete správne zobraziť obsah, povoľte JavaScript.

Vždy odporúčame používať najnovšie verzie všetkých aplikácií. Nové verzie Dotykačky sa vydávajú v intervaloch približne 30 až 40 dní. Nové verzie opravujú známe chyby a pridávajú aj nové funkcie. Hneď po vydaní novej verzie je k dispozícii aktualizácia v aplikácii Dotykačka Marketplace.

Vo väčšine prípadov sa aplikácie aktualizujú automaticky. Ak sa aplikácie z nejakého dôvodu neaktualizujú, môžete ich aktualizovať ručne alebo použiť nižšie uvedený postup na obnovenie aplikácie Dotykačka Marketplace. Vo väčšine prípadov je však nefunkčnosť automatickej aktualizácie spôsobená nekvalitným internetovým pripojením.

Zoznamy zmien (informácie o aktualizáciách) sú pravidelne uverejňované v databáze znalostí (v českom jazyku).

 

dulezite_sdeleni_icon

Aby aktualizácie fungovali, musí byť pokladňa pripojená k funkčnému internetovému pripojeniu.

Vďaka pravidelným aktualizáciám Dotykačka automaticky podporuje všetky zmeny v platnej legislatíve.

 

Automatická aktualizácia

Distribúcia aktualizácií je vždy postupná. Nemusí sa dostať do vašej pokladnice presne v deň vydania. Spravidla by však mala byť novo vydaná verzia na všetkých pokladniach približne do 5 - 7 dní od vydania. Akonáhle teda vaša pokladňa dostane informáciu, že je k dispozícii nová verzia aplikácie, zobrazí sa tento dialóg:

aktualizace1
 

Ťuknutím na tlačidlá v spodnej časti môžete aktualizovať okamžite alebo aktualizáciu odložiť o 30 minút. Po tomto čase sa opäť zobrazí rovnaké dialógové okno a budete mať možnosť nainštalovať aktualizáciu alebo ju odložiť o ďalších 30 minút.

poznamka_icon

Prebiehajúca aktualizácia je označená touto prekrývajúcou ikonou, ktorú môžete pretiahnuť na ľubovoľné miesto na obrazovke: update

nahor

Manuálna aktualizácia

1_icon

Prejdite na úvodnú obrazovku a ťuknite na Dotykačka Marketplace pre spustenie aplikácie.

marketplace2

 

2_icon

Zobrazí sa prehľad všetkých pokladničných aplikácií. Keď je k dispozícii aktualizácia, vedľa aplikácie sa zobrazí tlačidlo AKTUALIZOVAŤ. Ťuknite na toto tlačidlo, aplikácia sa aktualizuje na novú (aktuálnu verziu).

marketplace12

nahor


 

+Čo robiť ak sa aplikácie neaktualizujú automaticky?

nahor

Táto príručka má len informatívny charakter a neposkytuje žiadne záruky. Uvedené špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Obrázky a schémy majú len informatívny charakter. Vzhľad a funkcie zariadenia a softvéru sa môžu líšiť v závislosti od aktuálnej verzie produktu a aplikácií.

Vytvorené s od Dotykačky. ©2024 Dotykačka ČR s.r.o.

  

Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC