Ak chcete správne zobraziť obsah, povoľte JavaScript.

Kategórie slúžia pre prehľadnú správu produktov. Odporúčame kategórie vytvoriť ešte pred vytváraním samotných produktov a produkty potom rovno do jednotlivých kategórií vkladať.

 

uziv_tip_icon

Kategórie môžete spravovať aj prostredníctvom Vzdialenej správy.

 

 

Ako vytvoriť kategóriu?

1_icon

Na hlavnej obrazovke Dotykačky ťuknutím na ikonu 01 otvorte postranné menu 02 a vyberte Správa položiek.

screenshot_2017-04-04-13-55-1718

 

2_icon

Na otvorenej stránke ťuknite vpravo hore na ikonu troch bodiek, vyberte PRIDAŤ NOVÉ 01 a zo zobrazenej ponuky vyberte KATEGÓRIU 02.

screenshot_2017-04-04-12-48-5859

 

3_icon

Vyberte názov kategórie 01 a ťuknutím na tlačidlo palety vyberte jej farbu. Predvolená farba kategórie sa generuje automaticky. Každý nový produkt vytvorený v tejto kategórii automaticky dostane farbu kategórie. Ak zmeníte farbu nové kategórie alebo posledného vytvoreného produktu napríklad na zelenú, ďalší vytvorený produkt bude mať predvolenú práve zelenú farbu.

Jednotnú sadzbu DPH pre položky v tejto kategórii môžete nastaviť ťuknutím na rozbaľovaciu ponuku 02. Ak ste však už nastavili sadzbu priamo pre každý produkt, bude mať prednosť sadzba pre daný produkt. Novovytvorený produkt potom prevezme daň z kategórie. Sadzba za kategóriu sa automaticky použije aj v prípade Okamžitého predaja, ak ako názov predávanej položky vyberiete kategóriu.

V časti 02 môžete nastaviť chod, ktorý sa bude používať pre produkty v tejto kategórii. O príprave jednotlivých chodov môžete informovať kuchyňu. Viac informácií nájdete v kapitole Správa chodov.

Ponechajte aktívnu možnosť Zobrazovať v hlavnej ponuke, inak sa kategória v pokladni nezobrazí. Skrytie kategórie je užitočné, ak budete do tejto kategórie pridávať napríklad produkty (ingrediencie) na Receptúry. Potom nemusíte nastavovať skrývanie zvlášť pre každú surovinu.

Definovaná maximálna zľava v časti 03 bude platiť pre všetky produkty v danej kategórii. Obsluha tak nebude môcť poskytnúť zákazníkovi vyššiu zľavu na tieto produkty, ako je tu stanovená. Maximálnu zľavu je možné nastaviť aj priamo pre každého zamestnanca, tj. užívateľský účet v pokladni. Toto obmedzenie sa však vzťahuje len na zľavu uplatnenú na položku na účte, nie na zľavu pre celý účet v Platobnom dialógu.

V časti 04 môžete ku kategórii pridať vlastný štítok. To je užitočné napríklad vtedy, ak potrebujete skryť vybrané kategórie na danej pokladni. V nastaveniach zobrazenia potom môžete určiť, ktoré kategórie budú na základe štítkov skryté. Štítky je možné priradiť kategóriám aj vo Vzdialenej správe úpravou vlastností kategórie alebo hromadným importom či hromadným výberom. Po zadaní prvých písmen štítku sa vyšepkajú príslušné predtým vytvorené štítky.

Novú kategóriu uložíte ťuknutím na ULOŽIŤ 05.

screenshot_2017-05-02-10-33-54

nahor


 

Ako presunúť kategóriu?

Kategórie môžete presúvať (triediť) jednoducho tak, že gestom dlhého ťuknutia aktivujete režim triedenia a potom potiahnutím ikony presunu presuniete kategóriu nahor alebo nadol. Tým sa zmení poradie, v akom sa kategórie zobrazujú na hlavnej obrazovke. Dlho ťuknite na kategóriu, ktorú chcete presunúť, a zobrazí sa ikona triedenia. Teraz ťuknite na ikonu triedenia vedľa vybranej kategórie a potiahnite ju na požadované miesto.

presun_kategorii1

nahor


 

Ako upraviť alebo odstrániť kategóriu?

V Správe položiek vyberte kategóriu zo zoznamu na ľavej strane a potom ťuknite na ikonu ceruzky 01. Otvorí sa dialógové okno vlastností vybranej kategórie, v ktorom môžete upraviť jej vlastnosti. Ak chcete odstrániť kategóriu, ťuknite v tomto dialógovom okne na ODSTRÁNIŤ KATEGÓRIU 02 a potom ťuknutím na tlačidlo OK odstránenie potvrďte.

Namiesto trvalého odstránenia kategórie však odporúčame dočasne ju skryť vypnutím možnosti 03. Keď budete potrebovať novú kategóriu, jednoducho ju odkryte a premenujte.

Pre každú vytvorenú kategóriu je možné vytvoriť ľubovoľný počet zástupcov 04 a umiestniť ich do iných kategórií ako podkategórie. Viac informácií o zástupcoch a podkategóriách nájdete v časti Podkategórie a zástupcovia.

Screenshot_2017-05-02-10-33-54 2

 

poznamka_icon

Ak odstránite kategóriu, ktorá obsahuje produkty, nestratíte ich. Produkty z odstránenej kategórie sa presunú do predvolenej kategórie Všetko (špeciál). Táto kategória je však viditeľná len v Správe položiek.

nahor

Táto príručka má len informatívny charakter a neposkytuje žiadne záruky. Uvedené špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Obrázky a schémy majú len informatívny charakter. Vzhľad a funkcie zariadenia a softvéru sa môžu líšiť v závislosti od aktuálnej verzie produktu a aplikácií.

Vytvorené s od Dotykačky. ©2024 Dotykačka ČR s.r.o.

  

Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC