Ak chcete správne zobraziť obsah, povoľte JavaScript.

» Podporované od verzie Dotykačky 2.1.24 «

Zástupcovia produktov

Ak potrebujete vytvoriť vlastnú štruktúru kategórií, podkategórií a produktov a rešpektovať túto štruktúru pri markovaní, Správa položiek ponúka podkategórie a zástupcovia. Ku každému produktu a kategórii je možné pridať ľubovoľný počet zástupcov a zaradiť ich do rôznych kategórií. Môžete si napríklad vytvoriť vlastnú kategóriu s najčastejšie predávanými výrobkami a do tejto kategórie jednoducho umiestniť zástupcov vybraných produktov:

Kategória 1

Kategória "Najpredávanejší"

Kategória 2

Kategória 3

Produkt 1

Zástupca pre produkt 1

Zástupca pre produkt 1

Zástupca pre produkt 1

Produkt 2

Zástupca pre produkt 2

Zástupca pre produkt 3

Zástupca pre produkt 4

Zástupca pre produkt 3

Zástupca pre produkt 5

Produkt 4

Produkt 5

 

V každej kategórii môžete mať štandardné produkty (štandardne vytvorený produkt umiestnený priamo v danej kategórii) a zástupcov, ktorí odkazujú na iný produkt v inej kategórii. Pri zmene produktov v kategóriách stačí odstrániť vytvoreného zástupcu a nahradiť ho novým. Pôvodný produkt zostane v pokladni zachovaný.

 

Podkategórie

Ďalšou možnosťou je viacúrovňová hierarchia pozostávajúca z kategórií a podkategórií. Tá sa uplatňuje pri pridávaní produktov do účtu na hlavnej obrazovke v zjednodušenom režimu zobrazení predajnej obrazovky (Mód pokladnice). Príkladom takejto hierarchie môže byť hlavná kategória Víno s ďalšími podkategóriami, ako je uvedené v nasledujúcej tabuľke:

Hlavná kategória

Podkategória 1

Podkategória 2

Produkty

Víno 🡪

Vinárstvo 1 🡪

Biele vína 🡪

Víno 1-X

Červené vína 🡪

Víno 2-X

Vinárstvo 2 🡪

Biele vína 🡪

Víno 3-X

Červené vína 🡪

Víno 4-X

Vinárstvo 3 🡪

Biele vína 🡪

Víno 5-X

Červené vína 🡪

Víno 6-X

 

Jednotlivé bunky v tabuľke predstavujú dlaždice kategórií a produktov na hlavnej obrazovke. Obsluha najprv vyberie kategóriu Víno, čím sa dostane do podkategórie Vinárstvo a potom do kategórie podľa druhu vína. Po výbere typu (Biele vína / Červené vína) sa potom v pokladni zobrazia jednotlivé produkty - vína v poslednej vybranej kategórii. Ako bolo uvedené vyššie, pre tento postupný výber musí byť v Nastavenie zobrazenia aktivovaný zjednodušený režim. Ten rešpektuje vytvorené podkategórie. V štandardnom režime Katalóg zobrazenia sa podkategórie nezobrazia.

Vo Správe položiek podľa piktogramov na dlaždici zistíte, či ide o zástupcu produktu alebo kategórie. Táto dlaždica je zástupcom podkategórie:

clip1085

 

Ako vytvoriť zástupca pre produkt alebo podkategóriu sa dozviete podkapitolách:
 

 

nahor

Táto príručka má len informatívny charakter a neposkytuje žiadne záruky. Uvedené špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Obrázky a schémy majú len informatívny charakter. Vzhľad a funkcie zariadenia a softvéru sa môžu líšiť v závislosti od aktuálnej verzie produktu a aplikácií.

Vytvorené s od Dotykačky. ©2024 Dotykačka ČR s.r.o.

  

Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC