Všeobecné

<< Kliknite pre zobrazenie obsahu >>

Všeobecné

Navigácia:  Práca s pokladňou > Nastavenie aplikácie > Nastavenie zobrazenia >

V tejto časti môžete nastaviť parametre zobrazovania určitých položiek a ovládacích prvkov dotykové pokladnice.

clip0120

 

 

Východisková obrazovka

Toto nastavenie určuje, čo sa zobrazí na pravej strane hlavnej obrazovky pri každom zaparkovaní alebo zatvorení účtu, tj. zaplatení. Môžete si vybrať medzi kartami produktov (KATALÓG), prehľadom otvorených účtov alebo mapou stolov.
 

uziv_tip_icon

Hlavná obrazovka môže zobrazovať aj denné alebo týždenné menu a najpredávanejšie produkty v danom dennom čase, pozri Obrazovku odporúčania.

 

Mód pokladnice

Určuje režim predajnej obrazovky, tj. spôsob pridávania položiek na účet. Podrobné informácie o jednotlivých režimoch nájdete v tejto podkapitole.

 

Zobrazované kategórie

Toto nastavenie určuje zobrazenie kategórií obsluhe pri pokladni. V Správe položiek sa kategórie zobrazujú vždy bez ohľadu na toto nastavenie.

clip0696
 

Všetko - Štandardné nastavenie, pri ktorom sa pri pokladni zobrazia všetky vytvorené kategórie.

Len so štítkami - Zobrazia sa len kategórie, ktoré majú štítky vložené do poľa 01. Pri zadávaní štítkov sa našepkajú už vytvorené štítky.

Všetko okrem štítkov - Zobrazia sa len kategórie, ktoré nemajú v poli 01 vložené štítky. Už vytvorené štítky sa pri zadávaní štítkov našepkajú.

 

Štítky môžete pridať do kategórie v ich vlastnostiach pri pokladni alebo vo Vzdialenej správe. Hromadné priradenie je potom možné pomocou importu alebo Hromadného výberu.

nahor