Ak chcete správne zobraziť obsah, povoľte JavaScript.

Po aktivácii sa na hlavnej obrazovke Dotykačky nad dlaždicami produktov zobrazí ikona hviezdičky 01. Ťuknutím na túto ikonu sa zobrazí obrazovka s položkami dennej ponuky / týždennej ponuky v hornej časti (ak je aktívna) a najpredávanejšími produktmi v dolnej časti. Na tejto obrazovke môžete veľmi rýchlo a jednoducho pridávať položky na účet. Podržaním prsta na dlaždici produktu môžete zobraziť aktuálne množstvo na sklade a tiež aktuálne množstvo na otvorených účtoch.

 

uziv_tip_icon

youtube-3233Táto kapitola obsahuje názorné video.

 

clip0581

 

Najprv funkciu povoľte a potom vyberte jej správanie:

Zobraziť ako východiskovú obrazovku

Toto nastavenie určuje, či sa obrazovka odporúčaní zobrazí na pravej strane hlavnej obrazovky vždy, keď zaparkujete alebo zatvoríte účet, tj. zaplatíte. Ak je táto možnosť povolená, bude mať prednosť pred týmto nastavením zobrazenia, ak je vybratá možnosť KATALÓG.

Zobrazovať denné menu

Po aktivácii sa na obrazovke odporúčaní okrem najpredávanejších produktov zobrazia aj položky denného alebo týždenného menu.

nahor


 

youtube-3233 Ako vytvoriť denné menu a obrazovku odporúčaní (v českom jazyku):

nahorTáto príručka má len informatívny charakter a neposkytuje žiadne záruky. Uvedené špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Obrázky a schémy majú len informatívny charakter. Vzhľad a funkcie zariadenia a softvéru sa môžu líšiť v závislosti od aktuálnej verzie produktu a aplikácií.

Vytvorené s od Dotykačky. ©2024 Dotykačka ČR s.r.o.

  


Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC