Obrazovka odporúčaní

<< Kliknite pre zobrazenie obsahu >>

Obrazovka odporúčaní

Navigácia:  Práca s pokladňou > Nastavenie aplikácie > Nastavenie zobrazenia >

Po aktivácii sa na hlavnej obrazovke Dotykačky nad dlaždicami produktov zobrazí ikona hviezdičky 01. Ťuknutím na túto ikonu sa zobrazí obrazovka s položkami dennej ponuky / týždennej ponuky v hornej časti (ak je aktívna) a najpredávanejšími produktmi v dolnej časti. Na tejto obrazovke môžete veľmi rýchlo a jednoducho pridávať položky na účet. Podržaním prsta na dlaždici produktu môžete zobraziť aktuálne množstvo na sklade a tiež aktuálne množstvo na otvorených účtoch.

 

uziv_tip_icon

youtube-3233Táto kapitola obsahuje názorné video.

 

clip0581

 

Najprv funkciu povoľte a potom vyberte jej správanie:

Zobraziť ako východiskovú obrazovku

Toto nastavenie určuje, či sa obrazovka odporúčaní zobrazí na pravej strane hlavnej obrazovky vždy, keď zaparkujete alebo zatvoríte účet, tj. zaplatíte. Ak je táto možnosť povolená, bude mať prednosť pred týmto nastavením zobrazenia, ak je vybratá možnosť KATALÓG.

Zobrazovať denné menu

Po aktivácii sa na obrazovke odporúčaní okrem najpredávanejších produktov zobrazia aj položky denného alebo týždenného menu.

nahor


 

youtube-3233 Ako vytvoriť denné menu a obrazovku odporúčaní (v českom jazyku):

nahor