Ak chcete správne zobraziť obsah, povoľte JavaScript.

Kategórie umožňujú prehľadne triediť produkty a predovšetkým v prípade veľkého množstva produktov uľahčujú ich hľadanie a účtovanie priamo na pokladniach. Vždy odporúčame produkty rozdeliť do kategórií. Vytvorenie kategórií by tak mal byť prvý krok pred vytváraním samotných produktov.

Pomocou funkcie Hromadný výber môžete vybrať viac položiek, ktoré je možné presunúť do inej kategórie, zmazať, či upraviť napríklad ich daňovú sadzbu, či iné parametre.
 

uziv_tip_icon

Vo Vzdialenej správe je možné kategórie tiež hromadne naimportovať z pripraveného csv. súboru. Ten má rovnakú štruktúru ako súbor, ktorý získate exportom kategórií zo Vzdialenej správy.

 

Ako pridať alebo odstrániť kategóriu?

1_icon

V záložke Zoznamy » Kategória kliknite na tlačidlo + PRIDAŤ 01. Pokiaľ už máte nejaké kategórie vytvorené tlačidlom kategóriu 02 upravíte a tlačidlom 03 ju zmažete. Zmazaná bude iba kategória, produkty zmazané nebudú. Automaticky sa presunú do systémovej kategórie Všetko (špeciál).

Pomocou príslušných tlačidiel v záhlaví môžete vytvorené kategórie exportovať 04 alebo opätovne naimportovať 06. Pomocou tlačidla 05 môžete hromadne upravovať vlastnosti viacerých kategórií.

Ak povolíte možnosť Zmazané 07, v zozname sa zobrazia odstránené kategórie. Ak chcete obnoviť vymazanú kategóriu, jednoducho ju otvorte a použite tlačidlo ULOŽIŤ v záhlaví, pozri ďalší obrázok.

2017-03-16_141718

 

2_icon

Teraz špecifikujte vlastnosti novej kategórie ako jej názov, farbu 01, maržu 02 a vložte prípadne štítky 03. Na základe štítkov potom môžete kategórie na pokladni skrývať. Štítky je možné pridať aj k viacerým kategóriám naraz pomocou Hromadného výberu alebo importom. Skryť jednotlivú kategóriu je možné aj deaktiváciou voľby Zobrazovať v časti 05.

Pre produkty v danej kategórii je možné vybrať v menu 04 východiskovú sadzbu DPH, ktorá čerpá z tohto nastavenia daňových sadzieb. Východisková sadzba DPH sa však uplatní len v prípade Okamžitého predaja.

V časti 05 je možné aktivovať maximálnu výšku zľavy a zadať ju do poľa nižšie. Toto bude maximálna zľava v percentách, ktorú môže obsluha použiť na produkty v tejto kategórii. Zľavu je možné nastaviť aj pre konkrétneho zamestnanca. Nakoniec všetko uložte kliknutím na tlačidlo ULOŽIŤ 06.

Vyžadovaným údajom kategórie je iba meno. Kompletný popis všetkých vlastností kategórie nájdete nižšie.

2017-03-27_154350

 

poznamka_icon

Štítky pre obmedzenie či smerovanie tlače fungujú iba pri produktoch. Ak teda chcete smerovať tlač určitých produktov na vybranú tlačiareň, je nutné vždy použiť štítky priamo pri produktoch. Štítky u kategórií v tomto prípade podporované nie sú.

nahor


 

Popis vlastností kategórie

Názov

Názov kategórie, pod ktorým bude zobrazená na pokladniach.

Farba

Ak chcete kategóriu odlíšiť, vyberte jej farbu zo vzorkovníka.

Číslo kategórie

Interné označenie kategórie (je vytvorené automaticky).

Marža

Hodnota marže (v korunách alebo percentách), ktorá sa má kontrolovať alebo dopočítať pri naskladnení produktu v danej kategórii.

Externé označenie

Akékoľvek číselné označenie kategórie.

Štítky

Ku kategórii môžete pridať vlastný štítok. To je užitočné napríklad vtedy, ak potrebujete skryť vybrané kategórie na danej pokladni. V nastaveniach zobrazenia potom môžete určiť, ktoré kategórie budú na základe štítkov skryté.

Východisková sadzba DPH

Nastavená sadzba DPH sa automaticky uplatní, keď sa produkty z danej kategórie použijú pri Okamžitom predaji.

Východiskový chod

Produkty v kategórii môžete priradiť k vytvorenému chodu. Chody na pokladni potom jednoducho naúčtujete a o príprave každého chodu pošlite informáciu do kuchyne.

Zobrazovať

Pomocou tohto prepínača môžete určiť, či sa kategória pri pokladni zobrazí alebo skryje. Skrytie kategórie je užitočné napríklad pre kategóriu, v ktorej máte odťažované produkty.

Maximálna výška zľavy

Po aktivácii zadajte maximálnu výšku zľavy, ktorú bude môcť obsluha poskytnúť na produkty v tejto kategórii.

nahor

Táto príručka má len informatívny charakter a neposkytuje žiadne záruky. Uvedené špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Obrázky a schémy majú len informatívny charakter. Vzhľad a funkcie zariadenia a softvéru sa môžu líšiť v závislosti od aktuálnej verzie produktu a aplikácií.

Vytvorené s od Dotykačky. ©2024 Dotykačka ČR s.r.o.

  

Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC