Nastavenie zdanenia / zmena DPH

<< Kliknite pre zobrazenie obsahu >>

Nastavenie zdanenia / zmena DPH

Navigácia:  Práca s pokladňou > Nastavenie aplikácie > Pokladnica >

V tejto časti môžete nastaviť použité sadzby DPH. K dispozícii je aj jednoduchý editor na hromadnú zmenu sadzby DPH pre vybrané produkty.

uziv_tip_icon

Pomocou špeciálnych štítkov na vybraných produktoch môžete trvalo nastaviť 0% sadzbu DPH pre predaj.

 

DPH

Ťuknutím na túto možnosť môžete nastaviť ľubovoľný počet daňových sadzieb pre predaj produktov a služieb. Nastavené sadzby dane sa potom zobrazia v rozbaľovacej ponuke vo vlastnostiach produktu na karte Cena, vo vlastnostiach kategórie a na klávesnici Okamžitého predaja.

V prípade, že v sprievodcovi aktiváciou vyberiete, že nie ste platcom DPH, bude v tomto nastavení aktívna možnosť Stať sa platcom DPH. Neskoršia zmena tejto možnosti bude mať za následok zmenu cien všetkých už vytvorených produktov a zmenu spôsobu výpočtu konečných cien v Dotykačke.

Ak ste nastavili, že nie ste platiteľom DPH, polia Sadzba DPH a Cena s daňou / bez dane sú vo vlastnostiach produktu skryté, takže sa zobrazuje len Predajná cena.

 

dulezite_sdeleni_icon

Zmena z platiteľa DPH na neplatiteľa dane by sa nemala štandardne meniť, ak už pokladnicu aktívne používate. V opačnom prípade je potrebné po zmene platiteľa / neplatiteľa DPH upraviť sadzby dane pre jednotlivé produkty buď priamo v pokladni, alebo pomocou funkcie Hromadný výber vo Vzdialenej správe.

Po zmene platiteľa DPH na neplatiteľa DPH a naopak je vždy potrebné vygenerovať nové identifikačné údaje a nahrať ich do pokladnice!

 

Ak chcete pridať novú sadzbu, ťuknite na tlačidlo PRIDAŤ NOVÚ SADZBU DPH a zadajte sadzbu číselne (pre DPH 20 % stačí zadať 20) a sadzbu uložte tlačidlom VYTVORIŤ. Ak potrebujete hodnotu vymazať, ťuknite na ikonu koša.

dan-sazba

 

Na záložke Cena vo vlastnostiach jednotlivých produktov alebo kategórií môžete vybrať nastavené sadzby DPH ťuknutím na pole Sadzba DPH.

dan-sazba1
 

Zobrazovať ceny bez DPH

Ak je táto možnosť zapnutá, v pokladni sa zobrazia len ceny bez DPH. Ak používate Okamžitý predaj alebo ak máte zapnutú možnosť Vyžadovať zadanie ceny pre produkt, nebudete musieť zadávať sadzbu DPH. Klávesy so sadzbou DPH budú skryté. Pri predaji sa však štandardne uplatňuje DPH. Táto možnosť je určená napríklad pre veľkoobchodné prevádzky, ktoré pracujú predovšetkým s cenami bez DPH.

nahor


 

Hromadná zmena DPH

V spodnej časti nájdete tlačidlo Spustiť editor. Ťuknutím na toto tlačidlo otvoríte editor na hromadnú zmenu sadzby DPH pre vybrané položky.

 

Ako zmeniť sadzbu DPH pre viacero položiek naraz?

1_icon

Kliknutím na tlačidlo Spustiť editor otvorte hromadnú úpravu položiek. V ľavej časti vyberte kategóriu produktu. Ak chcete zobraziť len produkty s konkrétnou sadzbou DPH, použite menu 01. Teraz ťuknutím vyberte produkty, u ktorých chcete zmeniť sadzbu DPH alebo použite tlačidlo VYBRAŤ VŠETKO v záhlaví. Pokračujte ďalej tlačidlom POKRAČOVAŤ.

clip0215

 

2_icon

V ďalšom kroku vyberte, akú novú sadzbu DPH majú mať vybrané produkty. Možnosť 02 určuje, či sa zachová pôvodná cena výrobkov vrátane novej DPH, alebo sa konečná predajná cena zvýši alebo zníži v závislosti od zvolenej sadzby. Nakoniec zmenu potvrďte kliknutím na tlačidlo VYKONAŤ ÚPRAVY POLOŽIEK.

clip0216

 

uziv_tip_icon

Zmenu DPH pri viacerých položkách je možné vykonať aj prostredníctvom Vzdialenej správy. Tu využijete možnosť hromadnej úpravy produktov. Pri tejto úprave však vždy zostáva zachovaná pôvodná koncová predajná cena s DPH.

nahor