Ak chcete správne zobraziť obsah, povoľte JavaScript.

Záložka Zoznamy » Produkty zobrazuje zoznam všetkých vytvorených produktov. Zobrazené produkty môžete obmedziť iba na určitú kategóriu. S produktmi je možné vykonávať pokročilé operácie, ako je naskladnenie alebo presun do iného skladu. Samozrejme tu môžete tiež produkty pridávať či ich mazať a dokonca aj nastaviť receptúry. Produkty je možné vo Vzdialenej správe vyhľadávať podľa názvu a EAN, PLU kódov.

Pomocou funkcie Hromadný výber môžete vybrať viac položiek, ktoré je možné presunúť do inej kategórie, zmazať, či upraviť pri nich iné parametre. Ak chcete hromadne upraviť sadzby dane, použite funkciu vytvárania a priraďovania daňových sadzieb.
 

 

uziv_tip_icon

Pred vytvorením produktov najprv vytvorte kategórie a potom do nich priamo začleňte vytvorené produkty. Prípadne definujte svojich dodávateľov. To vám neskôr zjednoduší prácu s pokladňou. Môžete tiež hromadne importovať produkty s kategóriami, dodávateľmi a ďalšími položkami z pripraveného .csv súboru. Import a export položiek však podporuje iba Dotykačka NAPLNO.

nahor


 

Popis prvkov na stránke s prehľadom produktov

produkty

 

Ovládacie prvky (tlačidlá a rozbaľovacie ponuky) sú podobné pre všetky zoznamy vo Vzdialenej správe. V záhlaví stránky nájdete tlačidlá pre funkcie týkajúce sa všetkých zobrazených položiek (1-10). Potom sú na riadku vedľa každej položky tlačidlá, ktoré ponúkajú možnosti pre danú položku (a-c). V pätičke stránky nastavíte počet produktov zobrazených na stránke.

Spoločné funkcie

1.Prepínanie medzi zobrazením produktov, štítkov, porcií, cien a úprava daňových sadzieb.

2.Export zoznamu produktov a receptúr do Excelu alebo textového formátu .csv. Generovanie a ukladanie dát zo Vzdialenej správy je opísané v tejto kapitole.

3.Zobrazenie a tlač cenoviek s jednotlivými produktmi

4.Hromadná úprava produktov a ich vlastností

5.Import produktov do pokladnice z vopred pripraveného súboru

6.Vytvorenie nového produktu

1.Prepínanie medzi stránkami

7.Obmedzenie zobrazení na konkrétnu kategóriu

8.Obmedzenie zobrazenia na konkrétny štítok alebo produkty bez štítkov

9.Filtrovanie na základe viditeľnosti produktu - produkty skryté alebo viditeľné pri pokladni

1.Zobrazenie vymazaných produktov s možnosťou ich obnovenia

 

Funkcie pre konkrétny (vybraný) produkt

a.Nastavenie odťažovania

b.Presun produktu do iného skladu / Naskladnenie produktu

c.Upravenie vlastností produktu (DETAIL) / Odstránenie produktu

nahor

Táto príručka má len informatívny charakter a neposkytuje žiadne záruky. Uvedené špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Obrázky a schémy majú len informatívny charakter. Vzhľad a funkcie zariadenia a softvéru sa môžu líšiť v závislosti od aktuálnej verzie produktu a aplikácií.

Vytvorené s od Dotykačky. ©2024 Dotykačka ČR s.r.o.

  

Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC