Ak chcete správne zobraziť obsah, povoľte JavaScript.

Záložka Zoznamy » Produkty zobrazuje zoznam všetkých vytvorených produktov. Zobrazené produkty môžete obmedziť iba na určitú kategóriu. S produktmi je možné vykonávať pokročilé operácie, ako je naskladnenie alebo presun do iného skladu. Samozrejme tu môžete tiež produkty pridávať či ich mazať a dokonca aj nastaviť receptúry. Produkty je možné vo Vzdialenej správe vyhľadávať podľa názvu a EAN, PLU kódov.

Pomocou funkcie Hromadný výber môžete vybrať viac položiek, ktoré je možné presunúť do inej kategórie, zmazať, či upraviť pri nich napríklad daňovú sadzbu, či iné parametre.
 

 

uziv_tip_icon

Pred vytvorením produktov najprv vytvorte kategórie a potom do nich priamo začleňte vytvorené produkty. Prípadne definujte svojich dodávateľov. To vám neskôr zjednoduší prácu s pokladňou. Môžete tiež hromadne importovať produkty s kategóriami, dodávateľmi a ďalšími položkami z pripraveného .csv súboru. Import a export položiek však podporuje iba Dotykačka NAPLNO.

nahor


 

Popis prvkov na stránke s prehľadom produktov

produkty

 

Ovládacie prvky (tlačidlá a rozbaľovacie ponuky) sú podobné pre všetky zoznamy vo Vzdialenej správe. V záhlaví stránky nájdete tlačidlá pre funkcie týkajúce sa všetkých zobrazených položiek (1-10). Potom sú na riadku vedľa každej položky tlačidlá, ktoré ponúkajú možnosti pre danú položku (a-c). V pätičke stránky nastavíte počet produktov zobrazených na stránke.

Spoločné funkcie

1.Prepínanie medzi zobrazením produktu, štítku, porcie a ceny

2.Export zoznamu produktov a receptúr do Excelu alebo textového formátu .csv. Generovanie a ukladanie dát zo Vzdialenej správy je opísané v tejto kapitole.

3.Zobrazenie a tlač cenoviek s jednotlivými produktmi

4.Hromadná úprava produktov a ich vlastností

5.Import produktov do pokladnice z vopred pripraveného súboru

6.Vytvorenie nového produktu

1.Prepínanie medzi stránkami

7.Obmedzenie zobrazení na konkrétnu kategóriu

8.Obmedzenie zobrazenia na konkrétny štítok alebo produkty bez štítkov

9.Filtrovanie na základe viditeľnosti produktu - produkty skryté alebo viditeľné pri pokladni

1.Zobrazenie vymazaných produktov s možnosťou ich obnovenia

 

Funkcie pre konkrétny (vybraný) produkt

a.Nastavenie odťažovania

b.Presun produktu do iného skladu / Naskladnenie produktu

c.Upravenie vlastností produktu (DETAIL) / Odstránenie produktu

nahorTáto príručka má len informatívny charakter a neposkytuje žiadne záruky. Uvedené špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Obrázky a schémy majú len informatívny charakter. Vzhľad a funkcie zariadenia a softvéru sa môžu líšiť v závislosti od aktuálnej verzie produktu a aplikácií.

Vytvorené s od Dotykačky. ©2023 Dotykačka ČR s.r.o.

  


Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC