Porcia

<< Kliknite pre zobrazenie obsahu >>

Porcia

Navigácia:  Vzdialená správa > Panel záložiek > Zoznamy > Produkty >

Na správu porcií vo Vzdialenej správe prejdite na záložku Zoznamy » Produkty a v záhlaví stránky prepnite pomocou tlačidla 01 na zobrazenie porcií. Na tejto stránke pridávate porcie na ďalší predaj. Každá porcia je definovaná percentom veľkosti porcie a percentom ceny za nastavenú veľkosť. Porcie môžete spravovať aj priamo v pokladni.

2017-10-25_164450
 

Ak chcete pridať novú porciu, kliknite na tlačidlo + Pridať 02 vpravo hore. Zadajte veľkosť porcie a príslušnú cenu v % a uložte. Po synchronizácii sa vytvorené porcie prenesú do pokladnice.

Vytvorené porcie môžete použiť na každý produkt. Otvorte vlastnosti produktu a v časti Správa porcií aktivujte zo zoznamu vytvorených porcií tie, ktoré chcete používať pri predaji produktu. Potom produkt uložte.

Akonáhle naúčtujete produkt v pokladni, je nutné na zvolenie predávanej porcie otvoriť vlastnosti naúčtovaného produktu, v záložke Porcia ťuknúť na zvolenú porciu a potvrdiť tlačidlom NASTAVIŤ.

screenshot_2017-09-01-10-45-31

 

uziv_tip_icon

Ďalším spôsobom predaja porcií je vytvoriť samostatné produkty pre každú porciu. Potom tieto "špeciálne produkty" zaraďte do určenej kategórie a budete ich mať na jednom mieste.

nahor