Odťažovanie (receptúry)

<< Kliknite pre zobrazenie obsahu >>

Odťažovanie (receptúry)

Navigácia:  Vzdialená správa > Panel záložiek > Zoznamy > Produkty >

» K dispozícii len v Dotykačke NAPLNO a vyššie. «

Receptúry je vlastnosť produktu, kedy nie je odčítaný zo skladu samotný produkt, ale len jednotlivé ingrediencie, ktoré pod tento produkt patria. Môžete tak nadefinovať, že pri predaji určitého produktu zo skladu sa odpočíta presne dané množstvo z iných skladových položiek.

Príklady receútúr:

Vytvoríte produkty káva, mlieko a káva s mliekom. Pri naúčtovaní produktu káva s mliekom sa však zo skladu neodčíta priamo tento produkt, ale iba zodpovedajúce množstvo jeho ingrediencií, teda produktov káva a mlieko. Receptúry využijete na predaj čapovaných nápojov, kedy odčítate z iného spoločného produktu (sudu) 0,3 alebo 0,5 litra. Zo skladu môžete odťažovať aj napr. rôzne kadernícke prípravky skladajúce sa z ingrediencií v rôznom pomere.

 

uziv_tip_icon

Odťažované produkty vrátane surovín, je možné prostredníctvom Vzdialenej správy, okrem ručného nastavenia, tiež hromadne naimportovať. Na postup ako naimportovať odťažovanie, sa pozrite do tejto kapitoly.

Export receptúry je možný na stránke so zoznamom produktov prostredníctvom tlačidla EXPORT v záhlaví.

 

 

Ako nastaviť receptúry?

1_icon

Vo webovom rozhraní Vzdialenej správy prejdite na záložku Zoznamy » Produkty. Vyberte produkt, ktorý bude použitý na odťažovanie surovín a kliknite na tlačidlo 01. Tým otvoríte stránku na výber ingrediencií (surovín), z ktorých sa predávaný produkt bude skladať.

odtezovani5

 

2_icon

Na pravej strane vyberte ingrediencie, z ktorých sa bude predávaný produkt skladať a tlačidlom + 02 ich pridajte na pravú stranu do zoznamu na odťažovanie. Doplňte odťažované množstvo a tlačidlom 03 zoznam uložte. Chybne zvolený produkt odoberiete tlačidlom 04.

milliliter

nahor


 

Dôležité poznámky k receptúram

odtezovani78Hlavný produkt, ktorý obsahuje odťažované ingrediencie by nemal byť odčítaný zo skladu. Odpočítané sú len jednotlivé ingrediencie, z ktorých sa produkt skladá. V nastavení hlavného produktu teda deaktivujte možnosť Odpočítať zo skladu.

odtezovani8Jednotlivé ingrediencie je vhodné skryť, aby na jednotlivých pokladniach neboli zobrazené a nebolo ich tak možné samostatne naúčtovať. U produktov, ktoré slúžia ako ingrediencie teda deaktivujte voľbu Zobrazovať.

Maximálny počet ingrediencií, ktoré môžete odťažovať by nemal byť väčší ako 15. U niektorých surovín je vhodné nastaviť aj tzv. odpad, v obsahu napríklad 5 % z objemu. Umožníte tak systému počítať s prípadným odpadom pri predaji daného produktu, napríklad piva.

 

uziv_tip_icon

Receptúry (odťažovanie) nastavíte tiež priamo na pokladnici, podľa tejto kapitoly.

nahor

Receptúry so záporným množstvom

Odťažovať je možné aj záporné množstvo, napr. pre situácie, keď predávate pizzu s prísadami a zákazník si niektorú z prísad nepraje. Štandardne predávate pizzu so šunkou, zákazník si však šunku nepraje. Pri predaji tejto pizze teda potrebujete, aby skladové zásoby šunky zostali po predaji nezmenené. To jednoducho docielite tak, že vytvoríte produkt "Bez šunky" a nastavíte u neho odťažovanie šunky v rovnakom, avšak zápornom množstve. Pri predaji pizze sa tak najskôr šunka odpočíta, ale naúčtovaním produktu "Bez šunky" zároveň tiež pripočíta. Skladové množstvo šunky sa teda predajom nezmení.

 


 

Odpisy produktov a surovín

Ak používate Receptúry, Dotykačka ponúka aj odpis surovín. Odpisy sú v Dotykačke štandardnou platobnou metódou. Po pridaní tejto metódy môžete ľahko odpočítať položky zo skladu (napr. pri rozliatí nápoja) priamo z platobného dialógu. Vystavením účtu pomocou platobné metódy Odpis sa odpočítajú všetky predané položky vrátane nastavených receptúr. Nevydáva sa však riadna účtenka, ale len potvrdenie o vykonanom odpočte, ktoré nijako neovplyvňuje tržby a DPH pokladnice.

Po vystavení položiek metódou Odpis dôjde k správne evidovanému pohybu aj v skladovej aplikácii.

 

Ako vykonať odpis produktov a surovín?

Je to veľmi jednoduché:

1.V nastavení aplikácie aktivujte platobnú metódu Odpis.

2.Túto platobnú metódu potom nájdete v Platobnom dialógu.

3.Naúčtujte produkty, ktoré potrebujete odpísať, a účet "zaplaťte" pomocou platobnej metódy Odpis.

4.Produkty budú odpísané vrátane odťažovaných surovín (receptúr).

 

clip1039

nahor