Ak chcete správne zobraziť obsah, povoľte JavaScript.

» K dispozícii len v Dotykačke NAPLNO a vyššie. «

Receptúra je vlastnosť produktu, kedy nie je odčítaný zo skladu samotný produkt, ale len jeho jednotlivé suroviny, ktoré pod tento produkt patria. Môžete tak nadefinovať, že pri predaji určitého produktu zo skladu sa odpočíta presne dané množstvo z iných skladových položiek. Tieto položky (suroviny) potom tvoria samotnú receptúru. Všetko sa delí na dve časti - predajný výrobok, ktorý sa neodpočítava zo skladu, a jeho suroviny, ktoré sa odpočítavajú zo skladu, ale nepredávajú sa.

Príklady receptúr:

Vytvoríte produkty káva, mlieko a káva s mliekom. Pri naúčtovaní produktu káva s mliekom sa však zo skladu neodčíta priamo tento produkt, ale iba zodpovedajúce množstvo jeho ingrediencií, teda produktov káva a mlieko. Receptúry využijete na predaj čapovaných nápojov, kedy odčítate z iného spoločného produktu (sudu) 0,3 alebo 0,5 litra. Zo skladu môžete odčítať aj napr. rôzne kadernícke prípravky skladajúce sa z ingrediencií v rôznom pomere.

 

uziv_tip_icon

Odťažované produkty vrátane surovín, je možné prostredníctvom Vzdialenej správy, okrem ručného nastavenia, tiež hromadne naimportovať. Na postup ako naimportovať receptúry, sa pozrite do tejto kapitoly.

Export receptúry je možný na stránke so zoznamom produktov prostredníctvom tlačidla EXPORT v záhlaví.

Okrem receptúr môžete používať aj výrobu, kde sa suroviny v receptúrach neodpočítavajú pri predaji, ale už v čase výroby v aplikácii Sklad alebo vo Vzdialenej správe. Vyrobený produkt sa teda odpočíta zo skladu a cena jeho receptúr je už započítaná do vlastnej nákupnej ceny z z uskutočnenej výroby.

 

 

Príprava produktov pre receptúry

1_icon

odtezovani8
Vo webovom rozhraní Vzdialenej správy prejdite na záložku Zoznamy » Produkty. Tu pripravíte (vytvoríte) jednotlivé produkty, ktoré budú súčasťou receptúry, budú to ingrediencie. Tieto výrobky nebudú určené na bežný predaj. V ich nastaveniach teda deaktivujte možnosť Zobrazovať. Nebudú sa tak zobrazovať obsluhe pokladnice. Takisto nie je potrebné vyplňovať ich predajnú cenu.

2_icon

Pre každý produkt, ktorý bude súčasťou receptúry, vyberte na karte Všeobecné príslušné jednotky a počet. V ideálnom prípade vyberte jednotky a množstvo, v akom tento výrobok bežne naskladňujete. Všetko uložte pomocou tlačidla v záhlaví.

milliliter

 

3_icon

Akonáhle máte všetky suroviny pre receptúru vytvorené, môžete prejsť k ďalšiemu kroku a tým je naskladnenie. Vykonajte naskladnenie týchto produktov a nezabudnite uviesť ich nákupnú cenu. Vo vytvorenej receptúre vďaka tomu uvidíte maržu aj celkovú predajnú cenu za použité (odťažované) suroviny. Po naskladnení môžete vytvoriť vlastnú receptúru pre konkrétny predajný produkt, viď ďalší postup nižšie. Suroviny tohto produktu tak budú pri predaji odpočítané zo skladu.

clip1123

nahor

Ako nastaviť receptúry?

1_icon

Vo webovom rozhraní Vzdialenej správy na záložke Zoznamy » Produkty. Vyberte produkt, ktorý má obsahovať receptúru a kliknite na tlačidlo 01. Tým otvoríte stránku pre výber surovín, z ktorých sa predávaný produkt bude skladať. V našom prípade vytvoríme receptúru na horúcu čokoládu.

clip1122

 

2_icon

Pomocou rozbaľovacieho menu Pridať položku 02 vyberte jednotlivé produkty, ktoré sa použijú ako suroviny. V tomto dialógu môžete vyhľadávať. Ak použijete tlačidlo + na pridanie produktu, dialóg zostane otvorený a budete môcť vyhľadať ďalší produkt.

Potom vyplňte polia 03 s množstvom, ktoré odčítate. Ak chcete odstrániť nesprávne vybraný produkt, kliknite na ikonu košíka. Ak ste predtým vykonali naskladnenie pridaných produktov s nákupnými cenami, v zozname sa zobrazia informácie o marži a zisku vo vzťahu k nastavenej predajnej cene.

clip1124
clip1125

 

3_icon

odtezovani78
Horúca čokoláda je štandardným predajným produktom s definovanou predajnou cenou, ktorý sa však neodčíta zo skladu. Zo skladu sa odčítajú len jednotlivé suroviny vo vytvorenej receptúre. Na záložke Sklady preto deaktivujte možnosť Odpočítať zo skladu. Nastavenie produktu tlačidlom v záhlaví uložte.

 

Teraz bude pri predaji horúcej čokolády odpočítané zo skladu nastavené množstvo mlieka, instantnej čokolády vrátane strúhanej čokolády (instantná čokoláda má totiž nastavenú strúhanú čokoládu ako vlastnú surovinu), cukru a smotany. Zostávajúce množstvo jednotlivých surovín uvidíte v aplikácii Sklad na pokladni alebo vo Vzdialenej správe v stave skladu alebo skladových zostavách.

 

uziv_tip_icon

Vo Vzdialenej správe môžete tiež vytvoriť pravidlá pre stráženie skladového množstva. V nastavení každého produktu je možné tiež zakázať predaj pod sklad.

Receptúry nastavíte tiež priamo na pokladnici podľa tejto kapitoly.

nahor


 

Dôležité poznámky k receptúram

Predajný produkt, ktorý obsahuje odťažované suroviny by nemal byť odčítaný zo skladu. Odpočítané sú len jednotlivé suroviny, z ktorých sa produkt skladá. V nastavení hlavného produktu teda deaktivujte možnosť Odpočítať zo skladu.

Predajný produkt by mal byť vždy predávaný na kusy. V produktoch, ktoré slúžia ako suroviny použite jednotky a množstvo, v ktorom ich naskladňujete.

Jednotlivé suroviny je vhodné skryť, aby na jednotlivých pokladniach neboli zobrazené a nebolo ich tak možné samostatne naúčtovať. U produktov, ktoré slúžia ako suroviny teda deaktivujte voľbu Zobrazovať.

Maximálny počet surovín, ktoré môžete odťažovať by nemal byť väčší ako 15. U niektorých surovín je vhodné nastaviť aj tzv. odpad, v obsahu napríklad 5 % z objemu. Umožníte tak systému počítať s prípadným odpadom pri predaji daného produktu, napríklad piva.

Ako surovinu je možné použiť aj produkt, ktorý sám už nejakú surovinu obsahuje. Receptúra teda môže mať viac úrovní so surovinami:
clip1126

nahor


 

Receptúry so záporným množstvom

Odťažovať je možné aj záporné množstvo, napr. pre situácie, keď predávate pizzu s prísadami a zákazník si niektorú z prísad nepraje. Štandardne predávate pizzu so šunkou, zákazník si však šunku nepraje. Pri predaji tejto pizze teda potrebujete, aby skladové zásoby šunky zostali po predaji nezmenené. To jednoducho docielite tak, že vytvoríte produkt "Bez šunky" a nastavíte u neho odťažovanie šunky v rovnakom, avšak zápornom množstve. Pri predaji pizze sa tak najskôr šunka odpočíta, ale naúčtovaním produktu "Bez šunky" zároveň tiež pripočíta. Skladové množstvo šunky sa teda predajom nezmení.

 


 

Odpisy produktov a surovín

Ak používate Receptúry, Dotykačka ponúka aj odpis surovín. Odpisy sú štandardnou platobnou metódou. Po pridaní tejto metódy môžete ľahko odpočítať položky zo skladu (napr. pri rozliatí nápoja) priamo z platobného dialógu. Vystavením účtu pomocou platobné metódy Odpis sa odpočítajú všetky predané položky vrátane nastavených surovín. Nevydáva sa však riadna účtenka, ale len potvrdenie o vykonanom odpočte, ktoré nijako neovplyvňuje tržby a DPH pokladnice. Po vystavení položiek metódou Odpis dôjde k správne evidovanému pohybu v skladu.

 

Ako vykonať odpis produktov a surovín?

Je to veľmi jednoduché:

1.V Nastaveniach aplikácie aktivujte v časti Nastavenie platieb platobnú metódu Odpis.

2.Túto platobnú metódu potom nájdete v platobnom dialógu.

3.Štandardne naúčtujte produkty, ktoré potrebujete odpísať, a účet "zaplaťte" pomocou platobnej metódy Odpis.

4.Ak k takto zaplatenému účtu pridáte poznámku (napr. dôvod odpisu), zapíše sa do všetkých odpísaných produktov - surovín.

5.Produkty budú odpísané vrátane ich surovín (receptúr).

6.Ak ste pridali tlačovú úlohu Odpis, vytlačí sa potvrdenie.

 

clip1039

 

uziv_tip_icon

Hodnotu odpísaných produktov nájdete v pokladni v Prehľade tržieb a vo Vzdialenej správe v predajných zostavách. Alternatívnou možnosťou je najprv zaparkovať výrobky určené na odpis na konkrétny stôl na mape stolov a potom vykonať hromadnú "platbu" metódou Odpis. Všetky odpísané produkty potom nájdete pod týmto stolom.

Pri uzatváraní účtu platobnou metódou Odpis je štandardne vytlačená nefiškálna účtenka.

nahor

Táto príručka má len informatívny charakter a neposkytuje žiadne záruky. Uvedené špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Obrázky a schémy majú len informatívny charakter. Vzhľad a funkcie zariadenia a softvéru sa môžu líšiť v závislosti od aktuálnej verzie produktu a aplikácií.

Vytvorené s od Dotykačky. ©2024 Dotykačka ČR s.r.o.

  

Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC