Ak chcete správne zobraziť obsah, povoľte JavaScript.

» Táto kapitola obsahuje rýchle video. «

Zvolený mód (režim) pokladnice určuje spôsob správania predajnej obrazovky. Pomocou tohto nastavenia teda vyberáte, akým spôsobom budete pridávať položky na účet.

mod_pokladny_800_edgeclip0800clip0801

 

Katalóg - Ťuknutím vyberáte jednotlivé produkty (produktové karty), ktoré ste si vopred vytvorili.

Zjednodušený - Ťuknutím najprv vyberiete kategóriu a potom produkty z tejto kategórie. Vybranú kategóriu je možné uzamknúť, aby bola zobrazená ako východisková po uzavretí účtu a návrate na hlavnú obrazovku.

Okamžitý predaj - Okamžitý rýchly predaj pomocou numerickej klávesnice, kedy na kalkulačke zadáte len počet a cenu alebo PLU/EAN kód tovaru.

 

poznamka_icon

Ak ste pri aktivácii pokladnice vybrali ako typ prevádzky Obchod, predvolene sa nastaví režim Okamžitý predaj, ak ste vybrali iný typ prevádzky (napr. Reštaurácia), predvolene sa nastaví režim Katalóg. Nastavenie Mód pokladnice umožňuje zmeniť toto nastavenie bez ohľadu na typ prevádzky, ktorý ste nastavili pri aktivácii pokladnice.

nahor


 

Účtovanie v režimu katalóg

Toto je predvolený spôsob nastavenia pokladnice, ktorý je popísaný v kapitole Hlavná obrazovka a účtovanie. Na hlavnej obrazovke Dotykačky sa zobrazujú dlaždice produktov a v záhlaví sa zobrazuje pás kategórií. Najprv teda vyberte kategóriu 01 v záhlaví a potom ťuknite na dlaždicu vybraného produktu 02, čím ho pridáte do účtu.

clip0641

nahor

Účtovanie v zjednodušenom režime

V zjednodušenom móde pokladne, budú produktové dlaždice nahradené dlaždicami kategórií. Pre naúčtovanie produktu tak najprv ťuknite na vybranú kategóriu 01 a potom zvoľte produkt z tejto kategórie. Po naúčtovaní všetkých produktov a uzavretí (zaplatení) účtu bude opäť štandardne zobrazená obrazovka s dlaždicami kategórií.

clip0639

 

Ako východiskovú je však možné zvoliť ľubovoľnú kategóriu. Stačí v jej záhlaví ťuknúť na ikonku zámku 01. Takto kategóriu uzamknete, a aj keď naúčtujete produkty z iných kategórií, po uzavretí (zaplatení) účtu bude zobrazená vždy práve táto kategória, respektíve jej produkty 02. Ďalším ťuknutím na ikonu kaštieľa kategóriu odomknete a po uzavretí účtu sa opäť zobrazia dlaždice všetkých kategórií. Späť do zoznamu všetkých kategórií sa presuniete ťuknutím na šípku 03.

clip0640

 

uziv_tip_icon

V zjednodušenom režime môžete pomocou podkategórií vytvoriť hierarchickú štruktúru kategórií a produktov. Viac informácií nájdete v kapitole Podkategórie a zástupcovia.

nahor

Účtovanie v režime okamžitého predaja

V tomto režime sú dlaždice produktov alebo kategórií nahradené jednoduchou kalkulačkou. V ňom najprv vyberiete sadzbu DPH, ktorá sa má uplatniť, potom počet položiek x cenu alebo PLU/EAN kód položky a potvrdíte tlačidlom CENA 01. Máte tiež možnosť nastaviť vlastný názov položky (položiek), ktoré sa majú takto predávať 02 alebo vybrať konkrétny produkt 03. Viac informácií o tejto možnosti nájdete v kapitole Okamžitý predaj.

clip0642

 

uziv_tip_icon

Katalóg a Zjednodušený režim možno kombinovať s kalkulačkou Okamžitého predaja. Stačí v Nastavenie aplikácie zapnúť možnosť Používať klávesnicu PLU. Potom sa v záhlaví zobrazí tlačidlo na prístup k tejto kalkulačke clip0078.

Prípadne môžete použiť aj obrazovku Odporúčaní. Získate tak rýchly prístup k najpredávanejším produktom. Okrem toho sa produkty na obrazovke odporúčaní skutočne menia podľa predaja v reálnom čase.
clip0583

nahor


 

Všetky možnosti predajnej obrazovky ukazuje toto rýchle video (v českom jazyku):

Režim (módy) pokladny

nahor

Táto príručka má len informatívny charakter a neposkytuje žiadne záruky. Uvedené špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Obrázky a schémy majú len informatívny charakter. Vzhľad a funkcie zariadenia a softvéru sa môžu líšiť v závislosti od aktuálnej verzie produktu a aplikácií.

Vytvorené s od Dotykačky. ©2024 Dotykačka ČR s.r.o.

  

Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC