Ak chcete správne zobraziť obsah, povoľte JavaScript.

Používať PLU klávesnicu

Keď je táto možnosť aktívna, na hlavnej obrazovke je k dispozícii ikona na zobrazenie číselnej klávesnice pre Okamžitý predaj a vyhľadávanie produktov podľa PLU / EAN kódov.

plu1

 

Umožniť predaj pomocou ručného zadania ceny

Ak túto možnosť zakážete, tlačidlo CENA bude na PLU klávesnici a klávesnici pre Okamžitý predaj neaktívne a nebudete môcť priamo zadávať cenu predávaných položiek. To je dobré v prípade, že zadávate výrobky len pomocou EAN alebo PLU kódov, a teda nepoužívate priame zadávanie cien.

newitem107

 

uziv_tip_icon

Ak k vybraným pokladniam pripojíte externú HW klávesnicu, budete môcť zadávať PLU a EAN kódy na tejto klávesnici.

nahorTáto príručka má len informatívny charakter a neposkytuje žiadne záruky. Uvedené špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Obrázky a schémy majú len informatívny charakter. Vzhľad a funkcie zariadenia a softvéru sa môžu líšiť v závislosti od aktuálnej verzie produktu a aplikácií.

Vytvorené s od Dotykačky. ©2024 Dotykačka ČR s.r.o.

  


Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC