Ak chcete správne zobraziť obsah, povoľte JavaScript.

Prvým krokom pred používaním pokladne a prvým účtovaním je prirodzene vytvorenie produktov, ktoré budete predávať. Produkty v Dotykačke delíme do kategórií. Najprv si teda vytvorte kategórie a potom produkty. Vytvorené produkty vkladajte do jednotlivých kategórií. Predovšetkým v prípade väčšieho množstva produktov tak získate prehľad a taktiež veľmi rýchlo nájdete požadovaný produkt.

uziv_tip_icon

Prostredníctvom webového rozhrania Vzdialenej správy môžete spravovať produkty, kategórie a ďalšie položky v pokladni vrátane hromadného importu / exportu dát.

nahor

Táto príručka má len informatívny charakter a neposkytuje žiadne záruky. Uvedené špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Obrázky a schémy majú len informatívny charakter. Vzhľad a funkcie zariadenia a softvéru sa môžu líšiť v závislosti od aktuálnej verzie produktu a aplikácií.

Vytvorené s od Dotykačky. ©2024 Dotykačka ČR s.r.o.

  

Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC