Správa položiek

<< Kliknite pre zobrazenie obsahu >>

Správa položiek

Navigácia:  Práca s pokladňou >

Prvým krokom pred používaním pokladne a prvým účtovaním je prirodzene vytvorenie produktov, ktoré budete predávať. Produkty v Dotykačke delíme do kategórií. Najprv si teda vytvorte kategórie a potom produkty. Vytvorené produkty vkladajte do jednotlivých kategórií. Predovšetkým v prípade väčšieho množstva produktov tak získate prehľad a taktiež veľmi rýchlo nájdete požadovaný produkt.

Pri založení nového produktu vám pomôže katalóg Dotykačky, vyplní za vás názov produktu a čiarový kód.

uziv_tip_icon

Prostredníctvom webového rozhrania Vzdialenej správy môžete spravovať produkty, kategórie a ďalšie položky v pokladni vrátane hromadného importu / exportu dát.

nahor