Špeciálne produkty

<< Kliknite pre zobrazenie obsahu >>

Špeciálne produkty

Navigácia:  Práca s pokladňou > Správa položiek >

Okrem bežných produktov (predajných položiek) môžete v Dotykačke vytvárať aj špeciálne produkty so špecifickými funkciami. Tieto produkty sú od bežných predajných položiek odlíšené hviezdičkou a majú predvolenú žltú farbu. Špeciálne produkty možno vytvoriť aj prostredníctvom webového rozhrania Vzdialenej správy.

Špeciálne produkty sa vytvárajú v Správe položiek pomocou horného tlačidla + PRIDAŤ NOVÉ:

clip0143
 

Môžete použiť tieto špeciálne produkty:

 

Oddeľovač
Naúčtovaním tohto produktu zabezpečíte vizuálne oddelenie naúčtovaných položiek na vytlačenej objednávke. Ak aktivujete tlač oddeľovača pre účtenky, položky budú identicky oddelené aj na účtenke. Oddeľovač má preto vplyv na objednávky a v závislosti od nastavení príslušnej tlačovej úlohy aj na účtenky.

 

Zľava na účte
Naúčtovaním tohto produktu bude vždy zobrazený dialóg pre vloženie ceny, ktorá bude od celého účtu odčítaná. Zľava sa aplikuje na celý účet. Tento produkt je možné vždy naúčtovať iba 1x. Pri použití sa kontrolujú nasledujúce skutočnosti:

Hodnota zľavy nie je vyššia ako hodnota účtu,

aspoň 1 položka na účte nemá aktívnu možnosť Neuplatňovať hromadné zľavy,

konečná zľava neprekročí maximálnu povolenú zľavu pre danú kategóriu.

Pokiaľ niektorá z vyššie uvedených skutočností nastane, bude zobrazená chyba a nebude možné uskutočniť predaj. Je teda nutné aplikovanú zľavu upraviť.

clip0144

 

Využitie bodov
Pri naúčtovaní produktu bude zobrazený dialóg na zadanie počtu bonusových bodov, ktoré si prajete uplatniť. Cenu za bod potom určíte pri vytváraní produktu. Tento produkt je možné vždy naúčtovať iba 1x. Informácie o bonusových bodoch nájdete v tejto kapitole.

Pri vytvorení produktu teda jednorazovo definujete finančnú hodnotu jedného bodu. Následne po naúčtovaní a zadaní vyššie odčítaných bodov dôjde zároveň k poníženiu adekvátnej čiastky z hodnoty účtu. Po platbe sa nielen zníži zákaznícke konto o definovaný počet bodov, ale zároveň sa výška bodov rozpočíta medzi všetky položky ako zľava na účte. Nie je tak nutné robiť si starosti s rozlíšením DPH pri jednotlivých položkách na účte.

 

clip0162
clip0163

 

dulezite_sdeleni_icon

Aby špeciálne produkty fungovali, je im nutné zachovať ich pôvodné vlastnosti, ktoré automaticky dostali pri vytvorení. Pri zľave na účet je možné zadať vlastnú zľavu na záložke Cena a vlastné pomenovanie.

nahor