Obrazovka správy položiek

<< Kliknite pre zobrazenie obsahu >>

Obrazovka správy položiek

Navigácia:  Práca s pokladňou > Správa položiek >

Prístup k správe produktov a kategórií získate otvorením postranného menu na hlavnej obrazovke Dotykačky a ťuknutím na Správa položiek.

screenshot_2017-04-04-12-48-49
 

01

Zoznam kategórií - Prehľad všetkých vytvorených kategórií. Kategórie v zozname môžete jednoducho presúvať.

02

Úprava kategórie - Ťuknutím na túto ikonu upravíte vlastnosti kategórie.

03

Karty produktov - V tejto časti sa zobrazujú vytvorené produkty patriace do vybranej kategórie. Produkty môžete triediť podľa vlastného uváženia. Ťuknutím na produkt upravíte jeho vlastnosti. Ikona 2017-04-04_125503 na karte produktu označuje aktívne odčítanie zo skladu. Na kartách sa predvolene zobrazuje predajná cena.

04

Rýchle pridanie produktu - Ťuknutím na túto ikonu otvoríte dialógové okno na pridanie nového produktu do vybranej kategórie.

05

Tlač cenoviek - Tlačte cenovky na štandardnej tlačiarni účteniek. Ako to urobiť, sa dozviete v tejto kapitole.

06

Správa skladu - Ťuknutím prejdite do aplikácie Sklad.

07

Pridanie novej položky - Ťuknutím pridáte novú kategóriu, produkt alebo špeciálny produkt.

08

Vyhľadávanie - Do vyhľadávacieho poľa môžete okamžite zadať názov hľadaného výrobku. Poradie hľadaných slov ani diakritika sa nerozlišuje. Podobné produkty sa budú pri písaní našepkávať. Po ťuknutí na hľadanú položku sa okamžite otvorí dialógové okno s vlastnosťami produktu.

09

Späť - Ťuknutím sa vrátite na hlavnú obrazovku.

nahor