Sprievodca hlavnou obrazovkou

<< Kliknite pre zobrazenie obsahu >>

Sprievodca hlavnou obrazovkou

Navigácia:  Práca s pokladňou > Hlavná obrazovka a účtovanie >

Nižšie nájdete interaktívne mapy užívateľského rozhrania Dotykačky - hlavnej obrazovky a postranného menu. Ak umiestnite kurzor myši nad obrázok, zobrazí sa popis jednotlivých položiek, tlačidiel a ikon. Prejdite myšou nad položku, ktorá vás zaujíma a dozviete sa na čo slúži. Pri vybraných položkách potom kliknutím / ťuknutím prejdete do súvisiacej kapitoly.

ui_hand3

 

Hlavná obrazovka

Podržte kurzor myši nad vybranou položkou. Ak sa v informačnej bubline nachádza text s tromi bodkami, kliknutím / ťuknutím otvoríte príslušnú kapitolu. Dostupnosť všetkých dlaždíc v ponuke na ľavej strane závisí od aktívnych položiek v Nastaveniach aplikácie.

ui_komplet_small

 

poznamka_icon

V prípade, že ste v sprievodcovi aktiváciou vybrali typ prevádzky Obchod, namiesto dlaždíc s jednotlivými produktmi sa štandardne zobrazí klávesnica PLU na okamžitý (rýchly) predaj. Ďalšie informácie o okamžitom predaji nájdete v tejto kapitole.

nahor


 

Postranné menu

Pomocou postranného menu získate prístup k rozšíreným nastaveniam Dotykačky alebo prístup k prehľadom tržieb či reportom. Nájdete tu aj možnosť Správa položiek, ktorá slúži na vytváranie produktov a ich kategórií. Ťuknutím na položku Licencie v pätičke otvoríte dialógové okno s podrobnosťami o použitej licencii.

Podržte kurzor myši nad vybranou položkou. Ak sa v informačnej bubline nachádza text s tromi bodkami, kliknutím otvoríte príslušnú kapitolu.

menu_main

 

V spodnej časti ponuky nájdete okrem iného informácie o licencii. Ak nemáte nastavenú evidencie tržieb, nájdete tu položku na jej nastavenie.

nahor


 

Licencia

Ťuknutím na položku Licencia v postrannom menu otvoríte dialógové okno zobrazujúce typ licencie, jej platnosť a použitý licenčný kľúč. Otvorením tohto dialógového okna sa tiež opätovne overí licencia. To je užitočné napríklad vtedy, ak ste vykonali zmenu typu licencie a chcete, aby sa zmenená licencia zapísala do pokladnice.

screenshot_2017-05-31-19-03-32

 

Ak sa blíži koniec platnosti vašej licencie, budete na to upozornení pri každom otvorení Dotykačky. Po zakúpení licencie na ďalšie obdobie a overení licencie tieto informácie zmiznú. Ak chcete overiť ručne, jednoducho otvorte vyššie uvedené dialógové okno Licencia.

screenshot_2017-05-31-18-56-19

 

Ak je licencia deaktivovaná, zobrazí sa nasledujúci dialóg a vy už nebudete môcť pracovať s pokladňou:

clip0590

 

V tomto prípade nájdete na obrazovke licencie tlačidlo LICENČNÝ KĽÚČ. Ťuknutím na toto tlačidlo spustíte sprievodcu aktiváciou a zmeníte pôvodný licenčný kľúč platný pre túto registráciu.

Deaktivácia licencie môže mať tieto dôvody:

Platnosť použitého licenčného kľúča vypršala.

Dočasne ste deaktivovali svoju licenciu prostredníctvom zákazníckeho portálu Moja Dotykačka.

Vykonali ste nahradenie tejto pokladnice.

Faktúra za licenčný poplatok nebola uhradená viac ako 10 dní po dátume splatnosti.

V HW tokene zariadenia došlo k zmene. Môže sa to stať pri starších zariadeniach alebo zariadeniach s chybným úložiskom.

 

poznamka_icon

Svoje faktúry môžete spravovať a platiť na zákazníckom portáli Moja Dotykačka. Po zaplatení faktúry stačí v postrannom menu pokladnice ťuknúť na Licencia a otvoriť stránku s podrobnosťami o licencii alebo ťuknúť na tlačidlo OVERENIE LICENCIE v zobrazenom dialógovom okne. Tým sa overí licencia a budete môcť pokladnicu znovu používať. Na overenie licencie je nutné fungujúce internetové pripojenie.

Ak boli všetky vaše faktúry riadne zaplatené, môže ísť o chybu zariadenia. V takom prípade kontaktujte technickú podporu.

nahor