Ak chcete správne zobraziť obsah, povoľte JavaScript.

icon_rezervace
Rezervácia je samostatná aplikácia na vytvorenie a prehľad rezervácií jednotlivých stolov. Vytvorené rezervácie stolov sú prehľadne zobrazené v jednoduchom kalendári. Rezerváciu je nutné najprv do dotykovej pokladne nainštalovať prostredníctvom aplikácie Dotykačka Marketplace. Ide o jednoduchý a prehľadný rezervačný systém, ktorý dokáže nahradiť papierovú knihu.

uziv_tip_icon

Rezervácie stolov možno spravovať aj prostredníctvom webového rozhrania Vzdialenej správy. Viac informácií o tejto možnosti nájdete v tejto kapitole.

 

Aby aplikácia Rezervácia mala prístup k záznamom v Dotykačke, je nutné ju najprv udeliť tzv. autorizáciu. Po prvom spustení rezervácií teda ťuknite na zobrazené tlačidlo Vyžiadať prístup a dajte (potvrďte) aplikácii potrebné oprávnenia.

clip0043

 

Od tejto chvíle sa v rezerváciách budú zobrazovať stoly z mapy stolov v Dotykačke a ďalšie dôležité informácie pre rezervácie, ako sú napr. Zákaznícke účty.

Predvolenou obrazovkou je Program rezervácií, kde môžete prehľadne vidieť jednotlivé rezervácie a ich rozloženie v čase. Teraz bude prehľad prázdny.

clip0044

 

01

Prepínanie zobrazení: Najbližšie rezervácie / Nespracované rezervácie (zatiaľ nepoužité) / Kalendár (zobrazenie po jednotlivých dňoch) / Nastavenie aplikácie

02

Zoznam stolov: V predvolenom nastavení sa zobrazujú stoly zo všetkých pokladníc pripojených k rovnakému cloudu. V nastaveniach aplikácie však môžete obmedziť zobrazené stoly iba na konkrétnu pokladňu.

03

Zobrazenie rezervácií v čase: riadky predstavujú stoly, stĺpce predstavujú čas od - do.

04

Tlačidlo na vytvorenie novej rezervácie.

05

Tlačidlá na prechod na nasledujúci alebo predchádzajúci deň alebo na výber konkrétneho dátumu.

06

Ťuknutím na túto ikonu môžete prepnúť zobrazenie prehľadu len na stoly s vytvorenými rezerváciami.

07

Tlačidlo na presun na aktuálny deň a čas.

 

poznamka_icon

Rezervácie môže majiteľ licencie Dotykačka NEOBMEDZENE používať bez obmedzenia. S licenciou JEDNODUCHO získate 100 rezervácií ročne, licencia Dotykačka NAPLNO umožňuje 1000 rezervácií.

 

Ako vytvoriť alebo zrušiť rezerváciu je vysvetlené v nasledujúcej kapitole.

nahor

Táto príručka má len informatívny charakter a neposkytuje žiadne záruky. Uvedené špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Obrázky a schémy majú len informatívny charakter. Vzhľad a funkcie zariadenia a softvéru sa môžu líšiť v závislosti od aktuálnej verzie produktu a aplikácií.

Vytvorené s od Dotykačky. ©2024 Dotykačka ČR s.r.o.

  

Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC