Ak chcete správne zobraziť obsah, povoľte JavaScript.

Ako vytvoriť alebo zrušiť rezerváciu?

Rezerváciu je možné vytvoriť v každom pohľade. Pokiaľ potrebujete už vytvorenú rezerváciu upraviť, ťuknite na ňu v prehľade, zrušte ju a vytvorte rezerváciu novú. V prípade, že nie je žiadny stôl voľný, môžete voľný stôl podľa nastavených špecifikácií jednoducho vyhľadať.

dulezite_sdeleni_icon

Pred prvou rezerváciou je potrebné určiť počet miest pri každom stole. V opačnom prípade sa stoly nezobrazia!

 

1_icon

V akomkoľvek pohľade ťuknite na tlačidlo na vytvorenie rezervácie 01.

clip0045

 

2_icon

Otvorí sa dialóg s vlastnosťami rezervácie. V pravej časti vyberte z menu 01 z akej pokladne chcete zobraziť stoly. Tie sa zobrazujú v časti 03. V tejto časti môžu byť zobrazené stoly zo všetkých pokladníc pripojených do rovnakého cloudu alebo len stoly z vybranej pokladne. Stôl tu nebude zobrazený aj v prípade, ak nezodpovedá voľbám v časti 02 alebo už má v špecifikovanú dobu v časti 02 vytvorenú rezerváciu.

clip0046

 

poznamka_icon

V závislosti od rozlíšenia displeja pokladnice sa môžu najprv samostatne zobraziť údaje o rezervácii a v ďalšom kroku výber stola a zákazníka.

clip0797

 

3_icon

V časti 02 (pozri horný obrázok) zvoľte pre koľko osôb chcete rezervovať stôl, v aký deň a čas a na akú dlhú dobu. Ak sa vám nehodia zobrazené predvoľby, ťuknite na INÉ a zadajte vlastné hodnoty. Podľa nastavených volieb sa zobrazia dostupné stoly v pravej časti 03. Počet osôb je možné nastaviť vo vlastnostiach každého stola v Mape stolov v Dotykačke. Pokračujte ťuknutím na VYTVORIŤ REZERVÁCIU pri zvolenom stole.

4_icon

Bude zobrazený dialóg pre výber zákazníka, tj osobu, na ktorú bude stôl rezervovaný. Vyberte či vyhľadajte už vytvoreného zákazníka alebo vytvorte nového. U nového zákazníka stačí iba zadať jeho meno. V nastavení aplikácie môžete povinné zadanie zákazníka vypnúť.

clip0048

 

5_icon

Po výbere zákazníka sa zobrazí rekapitulácia rezervácie, do ktorej môžete pridať poznámku. Na uloženie rezervácie použite tlačidlo VYTVORIŤ.

clip0050

 

uziv_tip_icon

Ak na stôl, ktorý je rezervovaný, vytvoríte v Dotykačke účet, budete na rezerváciu upozornení a budete môcť k tomuto účtu priradiť zákazníka s touto rezerváciou.

V prípade hotelových prevádzok je možné automaticky vytvárať rezervácie na celé dni s prihliadnutím na nastavený čas Check in a Check out. Stačí aktivovať príslušnú možnosť v nastaveniach aplikácie.

 

6_icon1

Rezervácia sa vytvorí a zobrazí v programe rezervácií. Ak ťuknete na rezerváciu v prehľade, zobrazia sa jej vlastnosti vrátane možnosti zrušiť rezerváciu alebo ju upraviť.

clip0047
clip0049

 

Rezervované stoly sú na mape stolov označené fialovým písmenom R, zvyčajne 30 minút pred a 10 minút po začiatku rezervácie. Tento čas môžete zmeniť v Nastaveniach aplikácie - Mapa stolov.

clip0059

nahor


Vyhľadanie voľného stola

Pokiaľ nie je k dispozícii vo vybranom časovom intervale žiadny stôl, zobrazí sa v pravej časti tlačidla pre časový posun +- 30 MINÚT. Ťuknutím na tieto tlačidlá posúvate čas špecifikovaný v ľavej časti (na obrázku nižšie 18:00) o 30 minút dopredu či dozadu. Posúvaním času docielite zobrazenie voľných stolov, ktoré zodpovedajú nastaveným hodnotám rezervácie.

Použitím tlačidiel (časovým posunom dopredu alebo dozadu) tak môžete vyhľadať najbližší voľný stôl podľa špecifikácií v ľavej časti a rovno vytvoriť rezerváciu.

clip0051

 

uziv_tip_icon

Odporúčame, aby ste si medzi jednotlivými rezerváciami nechali určitý čas, pretože zákazníci nemusia byť vždy dochvíľni.

nahorTáto príručka má len informatívny charakter a neposkytuje žiadne záruky. Uvedené špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Obrázky a schémy majú len informatívny charakter. Vzhľad a funkcie zariadenia a softvéru sa môžu líšiť v závislosti od aktuálnej verzie produktu a aplikácií.

Vytvorené s od Dotykačky. ©2023 Dotykačka ČR s.r.o.

  


Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC