Nastavenie

<< Kliknite pre zobrazenie obsahu >>

Nastavenie

Navigácia:  Rezervácie >

Ak chcete získať prístup k nastaveniam aplikácie Rezervácie, ťuknite na položku Nastavenie v pravom menu.

clip0061

 

Popis jednotlivých nastavení

clip0062
 

Mód vhodný pre hotely

Ak aktivujete túto možnosť, jednotlivé rezervácie budú platné počas celých dní od nastaveného času Check in a Check out. Pri vytváraní rezervácie teda stačí vybrať deň od do a rezervácia bude platná v prvý deň od 14:00 (Check in) a v posledný deň do 10:00 (Check out). Jednotlivé stoly sa v skutočnosti považujú za miestnosti.

clip0063

 

Zobrazovať dáta len pre vybranú pokladnicu

Ak používate viac pokladníc pripojených k jednému webovému úložisku (cloudu), v kalendári sa predvolene zobrazujú stoly zo všetkých pokladníc. Aktiváciou tejto možnosti a výberom pokladnice z rozbaľovacej ponuky obmedzíte zobrazenie stolov v kalendári len na vybranú pokladnicu.

Vytvárať rezervácie bez výberu zákazníka

Aktiváciou tejto možnosti povolíte vytváranie rezervácií bez povinného výberu zákazníka. Stále však môžete voliteľne pridať zákazníka do vytváranej rezervácie ručným zadaním alebo výberom zo zoznamu (pozri obrázok vyššie).

Zabudnúť autorizáciu

Ťuknutím na tlačidlo zrušíte prepojenie medzi rezerváciami a pokladničnou aplikáciou Dotykačka.

nahor