Ak chcete správne zobraziť obsah, povoľte JavaScript.

pomoc1V Centre pomoci nájdete všetky relevantné informácie na poskytnutie technickej podpory. Tu nájdete odkaz na túto užívateľskú príručku. V tomto dialógu môžete tiež spustiť / nainštalovať aplikáciu TeamViewer Quick Support, ktorá umožňuje vzdialené pripojenie technického špecialistu k dotykovej pokladnici.

 

 

Možnosti Centra pomoci:

Užívateľská príručka

Odkaz na túto užívateľskú príručku. Po ťuknutí sa príručka otvorí v predvolenom webovom prehliadači. Na správne zobrazenie odporúčame používať prehliadač Google Chrome.

Databáza znalostí

Odkaz na databázu znalostí na webových stránkach technickej podpory. Po ťuknutí sa stránka otvorí v predvolenom webovom prehliadači.

Technická podpora

Po ťuknutí sa zobrazia kontaktné informácie na technickú podporu, ako aj informácie o licenčnom kľúči, ID pokladnice a ID cloudu. Tieto informácie sú dôležité pri kontaktovaní technickej podpory.

Vytvoriť kód pre špecialistu

Ak sa technik potrebuje pripojiť k Vzdialenej správe zákazníkov, musí byť tento prístup autorizovaný. To sa vykoná ťuknutím na tlačidlo Vytvoriť kód pre špecialistu. Zobrazený autorizačný kód potom oznámte technikovi telefonicky či e-mailom. Bez tohto kódu nie je možné získať prístup k vašim údajom. PIN môžete vygenerovať buď priamo z pokladnice, alebo prostredníctvom Vzdialenej správy.

Nájdete tu aj informácie o licenčnom kľúči, ID pokladnice (BID) a ID cloudu (CID). Tieto informácie sú dôležité pri kontaktovaní technickej podpory.

kod

Spustiť TeamViewer

Ťuknutím na položku otvoríte stránku v obchode Google Play, kde si môžete stiahnuť aplikáciu TeamViewer Quick Support. Prostredníctvom tejto aplikácie sa technik môže pripojiť priamo k dotykovej pokladnici a vykonať potrebné nastavenia. Nevyhnutnou podmienkou je samozrejme funkčné internetové pripojenie. Postup nájdete v tejto kapitole.

Odoslať dáta vývojárovi

Táto možnosť automaticky vytvorí e-mailovú správu s technickými údajmi a informáciami o nastavení dotykovej pokladnice. Túto možnosť použite len vtedy, ak vás o to požiada technická podpora.

Nastavenie Wi-Fi

Zobrazuje názov (SSID) bezdrôtovej siete, ku ktorej je pokladnica pripojená. Aktuálna IP adresa pokladnice je uvedená v zátvorkách.

Ďalšie aplikácie na stiahnutie

Otvorí aplikáciu Dotykačka Marketplace, kde si môžete nainštalovať ďalšie pokladničné aplikácie a aktualizovať nainštalované aplikácie.

O aplikácii

Zobrazí číslo verzie aplikácie. Ťuknutím na položku zobrazíte informácie o použitom licenčnom kľúči a záznamoch v databáze.

nahor

Táto príručka má len informatívny charakter a neposkytuje žiadne záruky. Uvedené špecifikácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Obrázky a schémy majú len informatívny charakter. Vzhľad a funkcie zariadenia a softvéru sa môžu líšiť v závislosti od aktuálnej verzie produktu a aplikácií.

Vytvorené s od Dotykačky. ©2024 Dotykačka ČR s.r.o.

  

Keyboard Navigation

F7 for caret browsing
Hold ALT and press letter

This Info: ALT+q
Page Header: ALT+h
Topic Header: ALT+t
Topic Body: ALT+b
Contents: ALT+c
Search: ALT+s
Exit Menu/Up: ESC