O aplikácii Dotykačka

<< Kliknite pre zobrazenie obsahu >>

O aplikácii Dotykačka

Navigácia:  Práca s pokladňou > Nastavenie aplikácie >

Tento dialóg zobrazuje informácie o pokladničnom systéme.

oaplikaci

 

Dátum zostavenia - Dátum vydania aktuálne používanej verzie.

Párovací kód pokladnice - Jedinečný kód na spárovanie pokladne s Telefónnym asistentom.

Licenčný kľúč - Zobrazuje aktuálne používaný licenčný kľúč.

Informácie o databáze - Ťuknutím rozbalíte informácie o jednotlivých záznamoch v databáze pokladnice.

nahor